Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Pondělní zastupitelstvo bude mimo jiné prodávat budovy v areálu U Sloupů


  V pondělí 4.března od 15,30 se uskuteční v sále MěKS dvacáté čtvrté zasedání vimperského zastupitelstva. Bude především řešit majetkoprávní záležitosti.


  zastupitelstvo20
  P r o g r a m:

   

  1.Zahájení, volba volební a návrhové komise

   

  2.Kontrola usnesení

   

  3.Majetkoprávní záležitosti
  a)Prodej budovy bývalé správy budov a pozemků KN č. 2522/51 a 2522/89 v k. ú. Vimperk v areálu bývalých kasáren U Sloupů
  b)Prodej nemovitostí v areálu U Sloupů (budova bez čp. – garáž, parcely KN č. 2522/36 a KN č. 2522/146) dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní, věcné břemeno
  c)Prodej pozemku KN č. 2522/145 v areálu U Sloupů dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní, věcné břemeno
  d)Koupě pozemků pod komunikací mezi osadami Cejsice – Výškovice
  e)Odkoupení části pozemku KN 453/4 v k. ú. Hrabice, pod místní komunikací
  f)Žádost Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o sdělení k pozemku KN č. 1511/1 v k. ú. Vimperk – převod do majetku města Vimperk
  g)Sdělení provozovatelů heren – Návrh dohody o závazných pravidlech provozování heren ve městě
  h)Budoucí využití bývalé budovy knihovny v Nádražní ulici
  i)Realizace stavby „Vimperk – areál bývalých kasáren v ulici Špidrova, rekonstrukce infrastruktury" – majetkoprávní vypořádání
  j)Žádost o prominutí poplatku z prodlení
  k)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách ul. Čelakovského
  l)Žádost o odložení splátek dluhu a o snížení výše splátek
  m)Žádost o souhlas s úhradou dluhu dle dohody o splátkách ul. Pasovská

   

  4.Přehled rozpočtových změn provedených Radou města Vimperk

   

  5.Návrh rozpočtových opatření – rozpočet roku 2013

   

  6.Roční účetní závěrka města Vimperk za rok 2012

   

  7.Žádost o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet"

   

  8.Návrh na pořízení změny č. 2 Územního plánu Vimperk

   

  9.Pověření finančního výboru posouzením OZV č. 5/2010, Čl. V – POPLATEK ZE VSTUPNÉHO

   

  10.Různé

   

  11.Diskuse

   

  12.Závěr

   

   

  Od 15:00 hod. do 15:30 hod. – prostor pro náměty, otázky a odpovědi občanům města  (doporučuje se účast zastupitelů)

   

   

  (red)

   


  archivní foto: Jiří Šejna

  Sdílet