Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Kruhový objezd na Fišerce

   

   

   

  Křižovatka Fišerka se dočká zásadních změn

   

   

   

   

         Dne 8. 4. bude předáním staveniště zahájena klíčová stavba letošního roku v našem městě a to přestavba současné průsečné křižovatky na silnici II/145 s ulicí 1. máje včetně přilehlých ulic v severní části města Vimperk na okružní křižovatku. Součástí stavby bude úprava jednosměrného úseku ul. 1. máje ve směru silnice I/4 na obousměrnou komunikaci. Z budoucího kruhového objezdu tak bude možné vyjet přímo směrem na Strakonice. Další změnou bude vznik odbočovacího pruhu pro návštěvníky čerpací stanice.

   

   

   

         Hlavním důvodem přestavby je nevyhovující stav průsečné křižovatky s ohledem na bezpečnost silničního provozu. Celková délka úpravy silnice činí 0,25 km. Maximální termín realizace díla je do 30. 09. 2019. Stavba bude realizována ve sdružení zadavatelů a to Jihočeského kraje a Města Vimperk. V rámci zadávacího řízení byla předložena nejvýhodnější nabídka společností STRABAG, a.s.

   

   

   
  56274027 982928775210835 3425277938008850432 n

         Celkové náklady stavby jsou 26 120 625 Kč vč. DPH. Město Vimperk se podílí částkou 7 091 370 Kč. V objemu prací jsou zahrnuty místní komunikace (ulice 1. Máje), účelové komunikace (napojení parkovišť), chodníky, přeložka vodovodu, veřejné osvětlení a vegetační úpravy. Jihočeský kraj se podílí částkou
  19 029 255 Kč
  . V objemu prací jsou zahrnuty všeobecné konstrukční práce, napojení silnice I/4 (ulice 1. máje), okružní křižovatka, dopravní inženýrské opatření, dešťová kanalizace, zatrubnění vodního toku, přeložka sdělovacích vedení.

    

   

   

       Stavba bude prováděna ve třech etapách, tak aby v průběhu výstavby byla v co největší míře zachována obslužnost okolních komunikací. Během druhé a třetí etapy bude doprava usměrňována semaforovými soupravami. V průběhu stavby nedojde k uzavření přilehlé čerpací stanice RoBiN OIL s.r.o.

   

   

   

          V rámci první etapy, která by měla trvat do konce května, bude provedena uzavírka od výjezdu z čerpací stanice směrem na Strakonice. Z čerpací stanice se tak bude muset vyjíždět zpět do města. Výjezd od nákupního střediska bude také omezen a to pouze jedním směrem, kterým se vjíždí. Tato stavba pro nás bude prioritou a vynasnažíme se pro plynulost prací a dodržování časového harmonogramu udělat vše, co jsme schopni z pozice zadavatele prací udělat.

   

   

  Zdeněk Kuncl
  Město Vimperk

   

  Sdílet