Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Český svaz ochránců přírody


  PŘEDSTAVUJEME: Český svaz ochránců přírody

   

  Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Šumava (ZO ČSOP Šumava) byla založena ve Vimperku dne 7. ledna 2008. Posláním svazu je udržování a zlepšování přírodně-kulturního dědictví na Vimpersku a v jeho okolí.

   

   

   

  O rozhovor a přiblížení této organizace jsme poprosili jejího jednatele, pana Jakuba Hromase.

   

   

  ZO ČSOP byla založena v roce 2008. Jak tato organizace vznikla a kdo byl jejím zakladatelem?

   

  Tuto organizaci jsem založil spolu se svými kamarády, se kterými jsem studoval na přírodovědně zaměřených školách, konkrétně na Vyšší odborné škole zemědělské v Táboře a poté na Vysokých školách v Praze. Zde jsme v rámci praxí navštěvovali podobně zaměřené organizace , účastnili se jejich akcí a načerpali tak informace, které jsme mohli uplatnit při založení místního ČSOP. Takováto organizace tady ve Vimperku nebyla. Za hlavní členy této naší organizace bych chtěl jmenovat předsedu organizace Jiřího Šejnu, dále pak hospodářku organizace Janu Zrnovou, revizorku Zdenku Týcovou a jednatelem organizace jsem já, Jakub Hromas.

   

   

  Kolik máte členů a jaká je náplň vaší organizace?

   

  Zrovna v sobotu 2. března 2013 proběhla výroční členská schůze, kde jsme zrekapitulovali činnost v roce 2012 a navrhli plány a výhledy na letošní rok. Přijali jsme novou členku, nyní jsme tedy v počtu 18 členů a spolupracujeme s dvaceti dalšími nadšenci, kteří nám pomáhají při různých akcích, brigádách a práci v přírodě.

   

   

   

  Mezi naší činnost patří praktická péče o významné přírodovědné lokality, což je naší stěžejní aktivitou. Staráme se o lokality, které máme v nájmu, na některých lokalitách hospodaříme v souladu s vlastníkem a dále na základě plánu péče pomáháme v CHKO a NP Šumava. Jedná se především o kosení luk, vyřezávání nežádoucích dřevin, likvidaci invazních druhů, dále výsadbu a údržbu zeleně ve volné krajině, projektovou a poradenskou činnost v oblasti ochrany přírody a v neposlední řadě hospodaříme na Homolce, o kterou se také staráme a paseme zde ovečky.

   

   

  Je možné navštívit některé vaše akce a třeba se i zapojit do vaší činnosti?

   

  Určitě přivítáme každého s otevřenou náručí. Nyní v dubnu se opět jako každoročně zapojíme do celosvětové kampaně „Ukliďme svět“. S pomocí veřejnosti se pokusíme uklidit vždy nějakou vybranou lokalitu a zbavit ji od opadků. V plánu jsou přírodovědné vycházky do přírody, jako je výprava na Sudslavický okruh za orchidejemi a další.

   

   

   

  Máte nějaké sídlo a jaké služby nabízíte přímo v kanceláři?

  Sídlo kanceláře je v ulici 1. máje 144 v prvním patře. V loňském roce zde byla otevírací doba, po kterou nás mohli lidé kontaktovat, a zároveň jsme zde fungovali jako ekoporadna. Na letošní sezonu se chystáme kancelář opět otevřít. V rámci ekoporadny se na nás obracejí občané s pomocí o radu, např. jak a kde si vyřídit pokácení stromu, kdy je vhodné sekat louku, co s podmáčenou loukou, jak postupovat při nalezení zraněného zvířete, určení druhu hmyzu nebo hub a dalších. Jelikož máme možnost spolupracovat s dalšími odborníky v oboru, jsme schopni poradit v těchto oblastech.

   

  Kde je možné zjistit vaše plánované akce?

  Máme svůj vlastní web ( http://www.csopsumava.cz/ ), kde jsou akce předem oznámeny, dále jsou informace na městě na odboru životního prostředí, v informačním turistickém středisku, ve vývěsních skříňkách a máme povolený i výlep plakátků.

   

  Spolupracujete i se školními zařízeními? Provádí se osvěta již u malých dětí?

   

  Pořádáme přednášky, které jsou určeny pro širší veřejnost. Nemáme přímo specializaci pro děti. Ale s těmito zařízeními spolupracujeme, především s Mateřskou školkou Klostermannova, kde jsme vyvěšovali ptačí budky a přišli nám pomoct při akci „Ukliďme svět“, kdy jsme snad již naposledy uklidili „Rokli“. Spolupráce s těmito zařízeními není pravidelná, spíše spontánní.

   

   

   

  Loni mě zaujala akce, kterou jste sami uspořádali, a to záchrana žab při táhnutí přes silnice za rozmnožováním. Prozradíte mi více o této akci a budete v ní i nadále pokračovat?

   

  Na základě prosby od obyvatel obcí Šumavské Hoštice a Lčovice o pomoc při záchraně obojživelníků před úhynem pod koly aut jsme se rozhodli zabezpečit tyto dvě nejvíce nebezpečné lokality. Po náročném vyřízení všech souhlasů a výjimek pro manipulaci se zvláště chráněnými druhy, jsme vybudovali mobilní zábrany ze stavební perlinky. Každých 20-25 metrů byly v zemi instalovány sběrné nádoby, do kterých obojživelníci, kteří nemohou projít přes zábranu, následně spadnou. Minimálně 1x denně dochází k vybírání nádob a následnému přemístění obojživelníků přes komunikaci k vodní ploše. V loňském roce se nám takto podařilo zachránit u Lčovic 370 žab a u Šumavských Hoštic dokonce okolo 700 žab.

  V letošním roce jsme zatím byli schopni zabezpečit tuto akci pouze u Lčovic, kde nám je nápomocen pan Kouba ze Lčovic, který bude denně docházet a přenášet žáby z nádob na druhou stranu. Bohužel zábrany u Šumavských Hoštic letos neplánujeme, a to jak z finančních, tak z časových důvodů. Jednoduše řečeno, nemáme nikoho, kdo by zajistil, že bude denně vybírat obojživelníky ze sběrných nádob.

   

   

   

  Když shrnete loňský rok, na které akce jste pyšní a co se vám povedlo?

   

  První loňskou akcí byla záchrana obojživelníků.

  Jak jsem již také zmiňoval, v dubnu jsme v rámci akce „Ukliďme svět“ za pomoci veřejnosti uklidili „Rokli“ od odpadků, smetí a jiného nepořádku.

  Dále se nám v loňském roce podařilo na základě projektového záměru zpřístupnit veřejnosti Bohumilickou alej. Po Podlešákově jilmu v Boubské a Sudslavickém okruhu je to třetí turistická lokalita, která se podařila upravit a stane se turistickým cílem vyhledávaným širokou veřejností. Celá alej se slavnostně otevřela 5.října 2012.

   

   

   

  V srpnu jsme se zúčastnili s naším ekoporadenským stánkem Vimperských měšťanských trhů, kde byly k dispozici různé propagační materiály týkající se životního prostředí.

   

   

   

  A ke konci roku jsme pro návštěvníky naučné stezky Sudslavický okruh připravili interaktivní zastavení – skok do dálky. Na něm si je možné vyzkoušet, jak daleko doskočíte a zároveň je možno porovnat skok se skokem živočichů z přírody Šumavy a Pošumaví.

   

   

   

  Co byste chtěl říci závěrem?

  Pro každého, kdo by se chtěl stát členem naší organizace, jsou dveře otevřeny dokořán. Členství v naší organizaci ničím nezavazuje, spíše vyjadřuje to, že podporujete organizaci, která je aktivní v ochraně přírody a krajiny a má za sebou viditelné výsledky ve své činnosti. Uvědomujeme si, že s novými kolegy přicházejí i nové nápady.

   

  Děkuji za rozhovor.

  Lenka Doubková 

   

   

   

   

   

   

  http://www.csopsumava.cz/

   

  Sdílet