Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

   

   

   

  Zahájení rekonstrukce ulice 1. máje

   

   

   

   

   

        Stavební společnost Strabag, a.s. požádala Městský úřad Vimperk, odbor dopravy a silničního hospodářství o vydání postupných uzavírek ulice 1. máje v průběhu stavby tak, jak bude postupně se stavbou pokračováno. Od pondělí 30.3.2020 dojde k uzavření první části ulice 1. máje od okružní křižovatky na Fišerce po komunikaci vedoucí kolem kulturního domu Cihelna a to do 25.5.2020.

   

   

   

         Úplná uzavírka části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ směrem do centra po křižovatku s ulicí Nad Stadionem je povolena z důvodu provádění stavby rekonstrukce inženýrských sítí a komunikace v ulici 1. máje v termínu od 30.03.2020 do 11.12.2020. Realizace je rozdělena do 3 etap:

   

   

   

   

  1.etapa v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ před křižovatku u KD Cihelna
                v termínu od 30.03.2020 do 25.05.2020.

   

   

  2.etapa v úseku od okružní křižovatky „Fišerka“ před vjezd k zimnímu stadionu
                v termínu od 26.05.2020 do 24.08.2020.

   

   

  3.etapa v úseku od vjezdu k zimnímu stadionu po křižovatku s ulicí Nad Stadiónem
                v termínu od 25.08.2020 do 11.12.2020.

   

   

   

   

         Jednotlivé etapy výstavby budou probíhat za plné uzavírky a bude povolen pouze vstup pro majitele přilehlých nemovitostí, zásobování provozoven a IZS. Vstupy pro pěší do provozoven budou zachovány.

   

   

   

         V době úplné uzavírky části místní komunikace ulice 1. máje ve Vimperku budou úseky uzavřeny pro veškerý provoz podle schváleného dopravně inženýrského opatření. Objízdná trasa pro všechny etapy vede obousměrně po silnici II/145 na místní komunikaci ul. Nad Stadionem a dále zpět na místní komunikaci ulice 1. máje.

   

   

   

         Dbejte prosím zvýšené pozornosti a opatrnosti při pohybu po staveništi a pokynů pracovníků stavby. Děkujeme za Vaše pochopení.

   

   

   

         Veškeré informace o délce uzavírek a přesném jejich vymezení budou zveřejněny na našich webových stránkách a úředních deskách. Nyní přinášíme první rozsah uzavírek.

   

   

  Město Vimperk

     

   

   

  Sdílet