Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Další etapa rekonstrukce ul. Čelakovského

   

   

   

  Rekonstrukce ulice Čelakovského vstoupí do další etapy

   

   

   

   

         V úterý 28.4. byla zahájena rekonstrukce ulice Čelakovského. Původně byla stavba rozdělena do 2 etap, kdy by 2 etapa znamenala úplné uzavření této ulice na dlouhé 4 měsíce. V rámci kontrolních dnů jsme ihned začali projednávat možné varianty, jak co nejefektivněji se stavbou pokračovat tak, abychom zkrátili dobu úplné uzavírky. Jsou zde však omezené možnosti, protože se jedná o slepou komunikaci. Město společně se zhotovitelem a dozorem stavby mělo maximální zájem na hledání takového řešení, aby omezení vjezdu obyvatel do této lokality bylo pouze na nezbytně nutnou dobu. Po všech jednáních a schůzky s občany ulice Čelakovského můžeme informovat o novém řešení pokračování stavby, kdy se podařilo získat potřebná povolení a nově je celá rekonstrukce rozdělena do 3 etap.

   

   

   

  Výsledkem je tedy zkrácení úplné uzavírky z původních 4 měsíců na 30 dnů.

   

   

   

         1 etapa se blíží ke svému konci a začátkem července bude započata etapa 2, kdy bude průjezd do ulice nadále umožněn.

   

   

   

  Termín dalších etap:

   

  •   2. etapa v úseku od křižovatky před objektem č. p. 352 po č. p. 350 v termínu od 03.07.2020 do 31.08.2020.

  •   3. etapa v úseku od napojení na silnici II/145 (Sušická) po č. p. 350 v termínu od 01.09.2020 do 30.09.2020. - úplná uzavírka

   

   

   

         Objízdná trasa pro 2. etapu vede po místní komunikaci ulice Čelakovského za objekty č. p. 351 a 352. V rámci třetí etapy, kdy by měla být ulice uzavřena, bude mít město Vimperk, zhotovitel i dozor stavby maximální zájem na tom, aby vše proběhlo co nejrychleji. Průjezd vozidel integrovaného záchranného systému bude umožněn.

   

   

   

         Zakázku realizuje stavební společnost Dřevotvar – řemesla a stavby, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení. Ve smlouvě je doba pro zhotovení díla stanovena na 180 dnů a v rozpočtu města jsou alokovány na tuto akci finanční prostředky ve výši 10 milionů korun.

   

   

   

  V druhé polovině srpna bude naplánováno další setkání s občany.

   

   

   

  Děkujeme všem za trpělivost při provádění stavby, ale výsledek všem zpříjemní život v této lokalitě našeho města.

   

   

  Město Vimperk 

   

   

  Sdílet