Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Žádná škola o prázdninách nespí


  Ani ZŠ Smetanova ve Vimperku „neseděla“ se založenýma rukama a jen tak nečekala na oživení prvního školního dne. I tady bylo léto veskrze pracovní a řemeslníci tu pilně pracovali na mnoha opravách v rámci celého areálu školy. Mgr. Zdeněk Říha, ředitel školy vyjmenoval, co všechno se stihlo během prázdninových měsíců opravit, upravit a vylepšit:

   

  „Ve dvou třídách na druhém stupni byly provedeny opravy podlah, položeno nové lino, nově vymalováno, nové nátěry dostaly radiátory a rozvody, byla instalována nová osvětlovací tělesa. Do těchto dvou tříd byly zakoupeny stavitelné žákovské stolky a židle, aby osvětlení a školní nábytek splňovaly současné hygienické předpisy.

   

  Na chodbách byly opraveny omítky a byla vymalována chodba v přízemí pavilonu U12 a sociální zařízení ve všech třech patrech pavilonu U12.“

   

  Vylepšení se dostalo i šatnám, tělocvičně a školnímu hřišti:

  „V prostorách šaten 1. i 2. stupně byly opraveny ocelové rámy šatnových boxů a vyměněny poškozené pletivové výplně rámů: Šatnové boxy byly nově natřeny a k tomu se připojilo vymalování prostor šaten.

   

  V pavilonu tělocvičen došlo k rekonstrukci části šaten a sprch, čímž se výrazně zpříjemní prostředí všem sportujícím. Současně byla také zahájena rekonstrukce školního hřiště pod pavilonem U10 v areálu školy. Tady vyroste víceúčelové hřiště, které bude sloužit především žákům školy a jejich sportovním aktivitám.“

   

  Nezbývá než popřát, aby se i ostatní práce, které jsou ještě pro vylepšení a zkvalitnění budovy školy a jejího areálu v plánu, povedly nejméně tak jako ty, které už proběhly. Děti i pedagogy čeká v pondělí 2. září, první školní den, zase o něco hezčí prostředí.

  -red-

  Foto: Mgr. Zdeněk Říha

  Sdílet