Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Kritik finačního výboru odpovídá


  Dvakrát jsme se věnovali práci vimperského finančního výboru. Poprvé 11.října v článku Finanční výbor má resty, nevypracovává zprávy. V něm jsme mimo jiné zveřejnili kritické názory zastupitele Pavla Dvořáka na činnost tohoto výboru. Druhý článek zaměřený na činnost finančního výboru byl otištěn o devatenáct dní později, krátce po té, co byly zprávy prezentovány na zastupitelstvu: Kanalizace na Brantlově Dvoře projde kontrolou. Na názory Pavla Dvořáka zveřejněné v prvním článku následně reagovali členové finančního výboru Ing. Jiří Cais, Ing. Marie Hrabáková a Libor Kudláč v listopadovém měsíčníku vydávaném městem Vimperk.

   

  My jsme Pavla Dvořáka oslovili, aby okomentoval některé názory členů finančního výboru.

   

  zastupitelstvo (13)-001

   

  Váš názor na činnost fin. výboru jsme zveřejnili v článku dříve, než byly na říjnovém zastupitelstvu předneseny a okomentovány zprávy o kontrole činnosti MěKS a o kontrolách tří stavebních akcí (kanalizaci na Vodníku, dodatečné stavební práce při obnově vodovodního řadu a kanalizačního sběrače v ulici Svornosti po povodni 2009 a kanalizaci a vodovod na Brantlově Dvoře). Změnil jste názor na činnost fin. výboru po projednání v zastupitelstvu a zdůvodnění předsedy výboru p.Caise?

   

  Nezměnil, spíše přibyly spekulace. Závady, které zjistil kontrolní výbor na uvedené akce, nebyly vyvráceny.

   

  Byly podle Vás zprávy o kontrolách stav. akcí podrobné a rozsáhlé, jak uvádí členové fin.výboru ve VN jako důvod opoždění ve vypracování?


  Rozhodně neodpovídaly formě, kterou by měly mít. Jinak jsem moc rád, že se pisatelé rozepsali, co vše dělají, pozorně to budu sledovat. Hodně by třeba pomohlo, aby se vyjadřovali i k návrhům různých dlouhodobých smluv. Pokud v článku autoři mluví o špatném odměňování za jejich práci, tak s tím souhlasím a zvednu ruku pro nápravu.

   

  Co soudíte o názoru, že jako bývalý učitel nemůžete znát kontrolní mechanismy hospodaření, jak uvádí autoři článku ve VN?

   

  Když není argument, tak se používá osobní útok. I tak jsem překvapen, na jakou úroveň to v článku VN sklouzlo. Jak má vypadat kontrolní mechanizmus a jeho náležitosti, je jasně popsáno. Stačí se toho držet. Z toho vycházím nejen já. Mimochodem v zastupitelstvu je šest kantorů, zvěrolékařka, švadlena, lesní odborníci, bývalý voják i fotograf a další, co dostali hlas ve volbách. V obecnější rovině to platí také o nich? Takže dál bez komentáře.

   

  V článku ve VN se uvádí, že jste navrhoval "megalomanský" projekt rekonstrukce šaten a vybudování ubytování na ZS. Můžete popsat, o co šlo a do jaké fáze se projekt dostal?

   

  To je jasný nesmysl a nepravda. Nic se nikdy neprojednávalo a nezaplatila se ani koruna. Na to budu ještě reagovat ve Vimperských novinách.

   

  Jak hodnotíte „práci kontrolního výboru v době Vašeho starostování"? Mají pravdu pisatelé v článku uveřejněném ve VN, že výbor nevypracoval ani jednu zprávu a pracoval jen formálně?

   

  V uvedeném článku se asi ing. Cais, ing. Hrabáková a p. Kudláč spletli. Nemá jít snad o výbor finanční, do kterého se nechali zvolit? Ale obecně, jak finanční tak kontrolní výbor jsou orgány zastupitelstva a to dává podněty a určuje práci pro své potřeby. Starosta má na rozhodování a vyjadřování k práci výborů kontroly a financí stejný hlas jako každý jiný zastupitel. Pokud vím, tak podněty pro „formálnost" práce nebyly za doby minulého zastupitelstva nikým předkládány.

   

   Co by podle Vás měl kontrolovat finanční výbor a co kontrolní?


  Pravomoci i forma kontroly jsou dány zákonem o obcích. Tato rovina je plně dostačující.

   

  (jr)

   

   

   

  Sdílet