Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Názor Jakuba Hrušky


  Kůrovcová gradace v Národním parku Šumava skončila. Tím pominul i argument odpůrců bezzásahových zón, kteří kvůli kůrovcové gradaci bránili rozšiřování nejcennějších bezzásahových zón národního parku.

   

  Nyní již není důvod bránit rozšiřování a slučování bezzásahových zón, které by Národnímu parku Šumava umožnilo zachovat dosavadní mezinárodní klasifikaci národního parku kategorie IUCN II a soulad s mezinárodní legislativou ochrany přírody NATURA 2000.

   

  Doporučueme se vrátit se k návrhu Stínové vědecké rady NP Šumava na scelení prvních zón na 26,5 % bezzásahových území ihned a přičlenění dalších 11,2 % v průběhu příštích 15 let. Již tento návrh je z pohledu odborníků kompromisem mezi ideálním řešením pro přírodu v národním parku a ekonomickými zájmy různých zainteresovaných skupin. Další snižování těchto čísel je automaticky ohrožením statutu národního parku dle IUCN, není v souladu s podmínkami NATURY 2000 a navíc by bylo po ukončení kůrovcové gradace zcela neopodstatněné.


  Konec kůrovcové gradace, který vědci ze Stínové vědecké rady předpovídali již v loňském roce, letos potvrdilo i vedení NP Šumava. Razantní ústup kůrovce se projevil v celém národním parku, bez ohledu na to, zda zde bylo lesnicky zasahováno, či ne. Vědeckou veřejností dlouhodobě kritizované lesnické zásahy v nejcennějších částech národního parku se tak ukázaly jako zbytečné.

   

  Neadekvátnost a protizákonnost zásahů v oblasti Ptačího potoka, Bavorské cesty a Trojmezí definitivně potvrdila i pokuta 450 tisíc Kč udělená Správě NP Šumava Českou inspekcí životního prostředí. Zcela zbytečně zde tak došlo k tvorbě holin či rušení vzácného tetřeva hlušce. V NP Šumava došlo i na použití biocidů, a to bez patřičných povolení.

   

   Již v průběhu loňského roku bylo zřejmé, že kůrovcová gradace klesá, což bylo mimo jiné velmi významně ovlivněno chladným a deštivým letním počasím, které ve vyšších nadmořských výškách zpozdilo letní rojení a zbrzdilo vývoj následující druhé letní generace.

   

  Ukončení kůrovcové gradace na Šumavě je pozitivní zprávou, která otevírá možnosti, aby se obnovila diskuze o vymezení a rozsahu bezzásahových zón a o budoucím managementu celého národního parku. Tato diskuze již nemusí být vedena pod tlakem permanentní války s kůrovcem. Stínová vědecká rada doufá, že v diskusi bude nyní místo pro racionální argumenty jak chránit unikátní šumavskou přírodu a statut národního parku.

   

  Doc. RNDr. Jakub HRUŠKA, CSc.,

  předseda Stínové vědecké rady Národního parku Šumava 

   


  úvodní foto: youtube.com

  Sdílet