Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • M. Krejča ke změnám ve školství


  Horké školní prázdniny

  Letošní léto se skutečně vydařilo a ti, kteří si mohli dopřát prázdniny, si asi nemohou stěžovat. Přesto pro některé školy byly tyto prázdninové měsíce i důvodem ke stresu, který samozřejmě pokračuje. Jihočeský kraj, jako zřizovatel většiny středních a vyšších odborných škol v kraji, začal poněkud utajeně, ale především urychleně, připravovat značně brutální zásah do života některých škol. Především těch, jejichž součástí jsou školní statky, či školní polesí, ale i do života samostatné školské příspěvkové organizace, kterou je školní rybářství, bez kterého si reálnou existenci příslušné odborné školy nelze dost dobře představit. O co vlastně jde?

   

  Údajně z důvodu „vytěžit" co nejvíce z některých krajem zřizovaných organizací, vznikl nápad (nebo možná i zadání – zevnitř či zvenku), odebrat středním zemědělským školám jejich školní statky a lesnické škole školní polesí, tyto sloučit do jediné organizace, připojit k nim ještě jiné školské subjekty a svěřit této nové organizaci (snad opět příspěvkové) i některé další kompetence. Trochu je ale v rozporu údajný primární zájem co největší ekonomické výtěžnosti, které by spíše slušela organizační forma obchodní společnosti, nikoliv příspěvkové organizace zřizované krajem. To je první skutečnost, která tak trochu skřípe.

   

  Konkrétně by Střední zemědělská škola Písek přišla o svůj Školní statek Dobešice, Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola Tábor o Školní statek Měšice, Vyšší odborná škola lesnická a Střední lesnická škola B. Schwanzenberga Písek o Školní polesí Hůrka. K tomu by se přihodilo Školní rybářství Protivín (jako samostatná školská PO) a pozůstatek Vimperské „lesárny" – Školní polesí Vimperk, které ale momentálně na základě nájemní smlouvy využívají Lesy ČR. Takto vytvořená organizace by spravovala a řídila všechny tyto sloučené subjekty a k tomu opečovávala některé plochy v NP a CHKO Šumava, na kterých je Naturou 2000 zřízen specifický režim využívání a ochrany.

   

  Co by to znamenalo pro školy? Především ztížení (ne-li úplné znemožnění) odborné praktické výuky jejich žáků, kteří by již neměli k dispozici vlastní školské zařízení. Pak by to byl zásah do ekonomiky těchto škol a také by to zasáhlo tyto subjekty personálně. Je-li toto zájmem zřizovatele těchto škol, pak to je v rozporu s jeho deklaracemi o podpoře tohoto segmentu vzdělávání, tj. středního odborného školství. Takže druhá skutečnost, která jaksi skřípe.

   

  Tento nápad (či zadání) samozřejmě vyvolal převážně negativní reakce na různých úrovních a došlo k určitému posunu. Školní statky Dobešice a Měšice a Školní polesí Hůrka by měly (prozatím) zůstat součástí středních škol. I když o lukrativnosti pozemků těchto školních statků vzhledem k bezprostředním vazbám na průmyslové zóny není pochyb a školní polesí má také své lákavé stránky. Dále se tedy hraje zatím jen o Školní rybářství Protivín a Školní polesí Vimperk. Podívejme se tedy blíže na tyto dva subjekty.

   

  Po sloučení „lesárny" ve Vimperku s „lesárnou" v Písku nebylo z jakýchsi důvodů převedeno Školní polesí Vimperk na VOŠ a SLŠ v Písku, ale kraj je pronajal Lesům ČR a to značně nevýhodně. Zřizovatel neakceptoval ani požadavek školy na směnu pozemků v polesí Vimperk za pozemky blíže školy, ani požadavek na ukončení nájemní smlouvy s Lesy ČR a umožnění VOŠ a SLŠ Písek na tomto polesí hospodařit a realizovat odbornou výuku. Nakonec sice nevýhodnou nájemní smlouvu vypověděl, ale s vimperským polesím, jehož součástí je i lukrativní honitba, měl a má asi jiné záměry, než aby sloužilo pro potřebu odborného školství. Takže další zaskřípání.

   

  Druhý z dotčených subjektů Školní rybářství Protivín zajišťuje odbornou praktickou výuku žáků Střední rybářské školy a Vyšší odborné školy vodního hospodářství Vodňany a letos završilo 60 let svojí existence. Patří ale také mezi 10 největších producentů ryb v ČR, přičemž cca 80 % této produkce jde na export. Dosavadní ředitel této školské PO před rokem bez problémů obhájil ve výběrovém řízení svoji funkci na dalších šest let. Najednou jsou ale na stole výhrady proti jeho manažerským schopnostem a proti hospodaření tohoto subjektu s tím, že generuje příliš malý zisk. Žijeme v reálném světě a rybářství je velice lukrativní obor. Pro sousední Hlubocké rybářství by bylo určitě zajímavé oslabení školního rybářství Protivín a jeho případné ovládnutí. Že by vítr foukal odtud?

   

  Rada kraje ve čtvrtek 5. září o fúzi Školního rybářství Protivín a Školního polesí Vimperk již rozhodla a bude teď na zastupitelstvu JK, jak se k tomu postaví jednotliví zastupitelé a jednotlivé kluby. Počkejme si jak se předvedou koaliční a opoziční zastupitelé, počkejme si, jak se k tomu postaví ti z nich, kteří se derou do lavic Poslanecké sněmovny, i ti, kteří zůstanou v lavicích krajských. To abychom si uvědomili, co pak od nich můžeme očekávat v nových či stávajících funkcích. Rozhodně ale již v této kauze nejde o střední odborné školy a kvalitu jejich výuky. Kapříci i zvěřina jsou určitě zajímavé a lákavé komodity, kterými lze otevřít mnohé dveře a zavřít mnohá ústa. A rybníky a pozemky mají také svoji obchodovatelnou hodnotu. A ještě je tu samozřejmě prostor pro privatizaci některých zajímavých subjektů či jejich částí. A jen pro upřesnění. Podivné nakládání se Školním polesím Vimperk začalo za předchozí krajské koalice, transformace dotčených školských subjektů je pak již z dílny koalice současné. Zvláštní „optimalizace" školství po jihočesku, jakoby nestačilo pouhé administrativní rušení či slučování škol, které je spíše výrazem bezradnosti než koncepčním řešením. Ale asi nic jiného neumí.....

  Miroslav Krejča, září 2013

  Sdílet