Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Komu mohou vadit jasná pravidla a řád?


  Komu mohou vadit jasná pravidla a řád?

   


  Každý občan naší země musí dodržovat jasná pravidla daná zákonem. Je ovšem území kde řád platit nemusí a každý správce či ministr si může nakládat s pravidly podle svého uvážení.


  Tato oblast se nazývá Národní park Šumava. Šumavský park byl zřízen usnesením vlády v roce 1991 a od této doby čeká, v souladu s ústavním pořádkem, na vyhlášení a uspořádání svých náležitostí zákonem. Absence zákona o Národním parku Šumava má za následek letitý spor, který nemá v naší zemi obdoby. Umělé kůrovcové kalamity na ploše větší než 20.000 hektarů, které změnily na dlouhá desetiletí tradiční podobu šumavské krajiny, jsou toho důkazem.


  Vláda České republiky a ministerstvo životního prostředí zastávají názor, že Šumava specifický zákon nepotřebuje s tím, že preferují vlastní koncepční řešení, kterým má být novela obecného zákona o ochraně přírody a krajiny ( 1124/1992Sb.) Změna obecného zákona o ochraně přírody a krajiny je určitě nutná pro sjednocení institucionálního prostředí národních parků a jejich základních pravidel, není však schopna vyřešit specifika Šumavy. Pouze na Šumavě jsou součástí parku intravilány obcí, ale i rozsáhlé majetky měst a obcí. Dalším specifikem je fakt, že Šumava má rozlohou 68.000 hektarů, zbývající tři národní parky celkem 44.000. Pouze Šumava je na rozhraní 3 států - Česko, Německo, Rakousko a v případě Rakouska jde o území bez zpřísněné ochrany přírody. Pouze na Šumavě je příroda před člověkem uzavírána, zatímco v ostatních národních parcích funguje turismus jako hlavní ekonomický motor příslušného regionu. Pouze na Šumavě neexistuje plnohodnotné propojení příhraničních regionů v rámci Schengenské úmluvy, takže zde ani čtvrt století po pádu železné opony nemůžeme hovořit o dokončeném evropském integračním procesu. Velmi důležitým rozdílem je i skutečnost, že šumavský a krkonošský park je každý v jiné managementové kategorii dle Mezinárodní unie na ochranu přírody (IUCN).

   

  Zásadním je i fakt, že Šumava byla nejvíce postižena poválečným uspořádáním a železnou oponou. Ekofundamentalistické koncepce sice tento stav oslavují, dokonce se jim podařilo tento názor prosadit do Plánu péče o Národní park Šumava ustanovením o opuštěné krajině, ale jde spíš o nešťastný, než koncepční směr. Ministerstvo životního prostředí deklaruje, že budou specifika národních parků řešena podzákonnými normami – vyhláškami. Ministerská deklarace má však dvě zásadní mezery. První je, že žádná vyhláška dosud neexistuje, i když z logiky věci vyplývá, že takové vyhlášky měly být předloženy k projednávání souběžně s návrhem novely zákona. A ta druhá je, že zejména Šumava má negativní zkušenosti s jejím řízením formou neustálých změn podzákonných předpisů. Deset dosavadních ředitelů šumavského parku, to je nekonečná změna koncepcí, měnících se podle ředitelů, ministrů a politických aparátů, to vše posvěceno podzákonnými předpisy. Nekonečné změny pravidel vedou ke stálému plýtvání státních finančních prostředků vložené do této krajiny. Pouze jasný a neohebný zákon spolu s jasně nastavenou zónací tomu mohou zabránit. O to víc mě napadá otázka ...,,proč někomu vadí jasná pravidla a řád?"

   


  Václav Vostradovský /STAN/
  starosta obce Kvilda

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #1 Ing. Libor Bezděk 2014-10-21 19:34
  Vážený pane Vostradovský, pravidla určující co a jak v parku patrně ustřihnou křidélka ( kéžby ) Duhákům a i možná přebujelé administrativě CHošky. A to víte, když berou psovi kost, tak ... Je prostě nasra.ej. Jen by mně zajímalo, jak se vůbec chce řešit soukromé vlastnictví pozemků, když podle Chošky a jejich některých zaměstnanců nesmíte na svém pozemku prakticky nic. Ať si jej tedy vykoupí !To ale podle jejich sdělení nelze!!! Názorný, ale pravdivý příběh, který jsem schopen a dosvědčit je ten, že i ve vyloženě rekreační zóně Choš nešlo pozemky rozdělit na zahrádky s chatičkami ( Křiěťanovice a jeho rybník ). To jsem řekněme pochopil a tak abych nějak využil můj pozemek jsem jej chtěl zalesnit. ANO ZALESNIT ! No a to mi také někteří úředníci této organizace zamítly !!! Odůvodnění - že by to blbě vypadalo z letadla. Dost komentářů a snad zvítězí rozum nad fanatičností. U starých křesťanů a některých jejich vykladačů se tomu říká BIGOTNOST.
  Zdravím všechny Slunce v duši
  Ing. Libor Bezděk
  Citovat