Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Prohlášení hnutí Vimperk Jihočeši 2012


  Domníváme se, že Jaroslava Martanová svoji roli nezvládla.

  Prohlášení hnutí Vimperk Jihočeši 2012 k rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj o neplatnosti vimperského územního plánu:

  1. Byli jsme to my, Jihočeši 2012, kteří před volbami upozorňovali na dnes již realitu – zrušení územního plánu města Vimperk a nebezpečí z toho plynoucí.

  2. Současná starostka Jaroslava Martanová byla určeným zastupitelem a osobně přebrala roli být mluvčím zastupitelstva Vimperka ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi.
  Domníváme se, že tuto roli, hlavně po rozhodnutí krajského úřadu zrušit ÚP Vimperka, nezvládla.

  3. Je možné, že se nyní ukáže, komu současná situace bude vyhovovat při tvorbě nového územního plánu. Je zde cítit pachuť osobních, nečitelných zájmů.

  4. Veřejnost i my jako opozice jsme byli opakovaně ujišťováni o tom, že nehrozí propadnutí získané dotace ve výši 1 300 000 Kč a že nehrozí právní vakuum. A že nový územní plán bude hotov do června tohoto roku.
  No uvidíme.

  Jihočeši 2012

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #5 Zdeněk Ženíšek 2015-01-13 09:48
  Chápu Vaší reakci a ujišťuji Vás, že když dojde ze strany krajského úřadu vůči městskému úřadu k nějakému zásahu do námi vydaného správního řízení vždy důkladně šetřím případné zavinění konkrétní osoby, abych případně následně řešil možnost potrestání v rámci své pravomoci. Zde jsem též šetřil a nezjistil zavinění úředníka MěÚ a jsem přesvědčen, že pokud byste se seznámili detailně se všemi materiály týkající se tohoto případu, byli byste stejného mínění. Příslušný úředník jednal podle zákona platného v době kdy rozhodoval ( 2008- 2011). Ke změně zákona došlo v roce 2013 a krajský úřad podle mého soudu nelogicky šetřil možné pochybení podle novely z roku 2013. Jsem přesvědčen, že rozhodnutí krajského úřadu o zrušení ÚP Vimperk je v rozporu s příslušnými platnými zákony i správním řádem, tak jak je v důvodech uvedlo město Vimperk ve svém odvolání. Je rovněž smutné, že ani rozhodnutí MMR nerespektuje již dřívější rozsudek NSS ve stejné věci.
  Souhlasím, že má poznámka k možným osobním a jiným zájmům byla nemístná a zbytečná, touto poznámkou jsem nemyslel nic konkrétního jen to že je zvláštní, že námitka k územnímu plánu byla podána těsně před uplynutím lhůty, o důvodech lze spíše jen spekulovat, na druhou stranu pravdou je, že se to někdy stává.
  A dále, nikdy jsem nezaznamenal, že vedení města či někdo jiný z úřadu prohlásil , že „nehrozí propadnutí dotace“. Vždy bylo poctivě řečeno, že k propadnutí dotace může dojít a jedním dechem bylo vždy řečeno, že město i úřad udělá vše, aby se tak nestalo. Proces tvorby územního plánu je velmi složitá věc, pokud bude mít někdo zájem se detailně se vším seznámit lze tak po vzájemné domluvě učinit.

  Zdeněk Ženíšek, MěÚ Vimperk
  Citovat
   
   
  #4 Karel 2015-01-09 20:19
  P.Bezděk ta připomínka k vám je ke komentáři k tiskové zprávě města ze dne 6.1.2015 Karel
  Citovat
   
   
  #3 Karel 2015-01-09 20:15
  Komentář též pro p. Bezděka
  Souhlasím ,že některé požadavky účastníků různých řízení jsou někdy podivné. Toto však nezbavuje povinnosti příslušné orgány /placené z našich daní/zpracovat územní plán dle platných zákonů a případných připomínek. Jestli to někdo není schopen/i přes upozornění viz p. Dvořák/ nemá co pohledávat na svém pracovním místě. Konečně by měla přijít i otázka zodpovědnosti za vydané či ztracené peníze.
  Velmi podivná je připomínka p. Ženíška, jak budeme velmi překvapeni. To bude zase nějaká zřejmě již připravovaná úprava ve prospěch někoho vyvoleného na úkor někoho nežádoucího, jinak se to vysvětlit nedá. Jinak souhlas s p.Dvořákem.
  Karel
  Citovat
   
   
  #2 Jihočeši 2012 2015-01-09 13:55
  Jihočeši 2012 - Náš názor

  Tajemník města je přímo odpovědný za výkonnou správu svých úředníků. Jestliže byl předložen nedokonale zpracovaný územní plán města, tak odpovědnost za tuto špatně provedenou práci má v normálním právním prostředí vždy vedoucí těchto úředníků. Ovlivňovat, zvládat či nezvládat práci na územním plánu mají za úkol a za povinnost tito úředníci.

  Starosta města má vždy jednat tak, aby město neutrpělo škodu. V tomto případě zrušený územní plán stál 2 mil. Kč bez DPH. Ztráta dotace z této částky by město stála 1,3 mil. Kč a tvorba nového územního plánu bude stát dalších cca 500 tis. Kč.

  Jestliže souhlasíte s naším prohlášením ve věci možných osobních či jiných zájmů je nemístné ve Vaší funkci naznačovat možné překvapení. Je přímo Vaší povinností jednat transparentně a případné možné zájmy škodící městu zveřejňovat či odhalovat.

  Politická prohlášení před volbami či na pracovním zasedání zastupitelů města pronášela starostka opakovaně. Veřejnost i zastupitelé byli ujišťováni, že nehrozí propadnutí dotace. Současná starostka Jaroslava Martanová byla minulé volební období místostarostkou a zcela jistě nese minimálně politickou zodpovědnost za případnou ztrátu ve výši až 2 mil. Kč vynaložených na tvorbu zrušeného územního plánu.
  Citovat
   
   
  #1 Zdeněk Ženíšek 2015-01-09 12:44
  Pár věcných připomínek k prohlášení Jihočechů k územnímu plánu:
  Ad 2 Jakákoliv činnost určeného zastupitele ve vztahu k pořizovateli a k projektantovi nemá jakoukoliv vazbu na rozhodnutí MMR- tady určený zastupitel i kdyby chtěl či nechtěl nemohl nic zvládat či nezvládat.
  Ad 3 Souhlasím,ať se ukáže možná budeme velice překvapeni.
  Ad 4 Veřejnost byla ujišťována,že město učiní veškeré možné kroky, aby nemuselo vracet dotaci a pokud bude zrušen UP, aby nový UP byl hotov do konce června což činí. I přes enormní snahu se to nemusí povést, protože město nemůže příznivě ovlivnit spoustu další možných problémů, skutečností a některé zákonem dané termíny.


  Zdeněk Ženíšek, tajemník MěÚ Vimperk
  Citovat