Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zápisky z farní kroniky během 2. sv. války


  S2680013Pater Václav Tlachna (1891 – 1959) byl čkyňským knězem, který u nás  působil v těch nejkrušnějších dobách. Do Čkyně přišel v roce 1936 a byl zde celých 23 let až do smrti v roce 1959. Ve farní kronice mapoval celou válku a také těžká 50. léta.

  Přečtěte si několik jeho zápisů z nejhorší válečné doby, třeba o Stalingradské bitvě, jejíž 70. výročí si letos připomínáme.

  Trvala půl roku a znamenala zásadní přelom ve vývoji II. světové války. Rudá armáda nejprve obklíčila a potom zničila 6. armádu wehrmachtu pod vedením polního maršála Friedricha von Pauluse, který podepsal 31. ledna 1943 kapitulaci německých jednotek. Němci ztratili na 300.000 mužů, Rusové jich pozbyli 1,100.000. Na 130.000 Němců bylo zajato a později odvezeno na Sibiř a za Ural. Domů se jich v 50. letech vrátilo pouhých 6.000.

  Pater Václav Tlachna zapsal do kroniky:

  2. 2. 1943. Neplnění dodávek

                     předpis     jen odevzdáno  neodevzdáno v %
  pšenice:        381 q            59 q               84 %
  žita:           1.389 q          710 q               48 %
  ječmene:       172 q          127 q               26 %
  ovsa:               56 q          141 q            předáno


  Z neodevzdaného množství měli právě pí. Roučková, Kolafa a Soukup (největší zemědělci) nejméně odevzdáno. Mohli si tedy dobře vypočítati, že u nich budou prohlídky zvlášť přísné. Za rolníka Kolafu vzal vinu na sebe jeho syn, který byl pak odsouzen do káznice na 4 roky a otec se mohl vrátit domů. Pí. Roučková byla odsouzena na 1 rok vězení.

  3. 2. 1943. Porážka Němců u Stalingradu
  Zvláštní zpráva vrchního velitelství branné moci oznamuje v rozhlase o 16. hodině, že „hrdinný odpor statečných obránců Stalingradu byl po dvouměsíčním nejtěžším obranném boji skončen" (zlomen). Na znamení smutku učinily všechny vysílací stanice Říše obsazených území 3 min. přestávku. Dále bylo hlášeno, že od 4. do 6. toho měsíce nehraje žádné divadlo, ani biografy a že všechny zábavy i schůze se odříkají. Uzavírací doba v hostincích do 6. února včetně je 21 hod. Zdá se, že úspěchy německých vojsk dosáhly již vrcholu a že válečné štěstí se obrátilo na stranu spojenců.

  8. 2. 1943. Příděl mléka
  Od pondělí 8. 2. dostávají spotřebitelé i zde ve Čkyni mléko odstředěné. Chovatelé dojnic odvádějí mléko do mlékárny ve Volyni a odtud se přiváží sem mléko odstředěné. Stále se popravuje.

  28. 2. 1943. Krádeže králíků
  V noci na dnešek vloupali se neznámí pachatelé do několika králíkáren u nádraží a odcizili asi 15 králíků. Postiženi byli: hostinský Fr. Křišťan, zvěrolékař dr. Břetislav Černý, ředitel měšťanské školy Stanislav Luhan a jiní. Pachatelé nebyli vypátráni.

  4. 3. 1943. Drahota podsvinčat
  Obchodník vepři p. Pek prodal zdejšímu chalupníkovi p. Novotnému podsvinče za 900 K.

  10. 3. 1946. Nálety na Německo
  V noci bývá slyšet vzdálené dunění, ba lze pozorovati otřesy země – to na západě a severozápadě byl bombardován Mnichov a Berlín. Očitý svědek ukrytý za Berlínem líčí toto bombardování jako strašné, ba jako pekelné.

  25. 4. 1943. Stálé popravy
  Nemine týdne, ba i dne, aby noviny nepřinesly jméno některého nešťastníka, anebo i více takových „velezrádců", kteří byli na smrt odsouzeni a ihned popraveni.

  Z těchto zápisů na nás dýchá určitá statečnost, se kterou popisoval pan farář tehdejší události. Zatímco obecní kronikář přestal psát v roce 1941, kdy nebylo snadné popisovat události pravdivě, P. Václav Tlachna se nebál. Takových lidí je málo.

  Josef Lávička

  Sdílet