Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vzpomínky Jiřího Potužníka

  Ve Vimperku dne 5.6.2012

  Jiří Potužník, předseda MěstNV v období  12.2.1990 – 3.12.1990

   

  Redakce internetového média, Vimperk.eu, mi položila někdy začátkem roku 2012, 10 otázek na téma 

   

  „Jak se díváte na vývoj našeho města po listopadové revoluci v r. 1989“ ,

   

  jako prvnímu porevolučnímu a také poslednímu předsedovi MěstNV.

   

  Můj první odhad byl, že to vydá asi na 10 až 12 stránek textu. Ale při zpracovávání těchto otázek se objevovaly další a další poznatky, které jsem pokládal za tak důležité, že jsem je musel do textu zařadit. Tím se odpovědi na těchto původních 10 otázek rozrostlo na 13 obsáhlejších.

  Probíráním událostí od listopadu r.1989 a diskusí s některými spoluobčany však vyvstalo mnoho dalších problémů, z nichž jsem vybral podle mne ty nejdůležitější, do celkem dalších  2 otázek a jednoho „Pojednání“, jež zásadním způsobem ovlivňovaly náš život v našem městě a možno říci, že podobným způsobem i v celé naší společnosti. Takže celý text naplňuje   celkem 12 odpovědí na 12 otázek a jedno obsáhlé Pojednání o politikaření a jeho nepříznivých dopadech do městské politiky, do veřejné práce a do života nás občanů, uvedené pod č. 12.

   

  Také bych chtěl úvodem velice zdůraznit, že vše co zde uvádím, neuvádím proto, abych ze sebe dělal nějakého chytráka a poučovatele, ale proto, že mi není jedno, jak se společnost neumí, nebo spíše nechce !!!  potýkat s nepravostmi některých občanů majících dočasně veřejné nebo politické funkce.  

  Je mi 66 roků, jsem dosti vážně nemocný a tudíž nemám vůbec žádné ambice zapojit se do politického dění v našem městě, nebo do vedení Města či do jakékoli veřejné nebo politické funkce. Mám pouze snahu na tato nesprávná či protizákonná nebo přímo protilidská jednání upozornit, aby se hřešící funkcionáři nebo občané, u kterých to ještě jde, nad sebou zamysleli a zjednali nápravu.

  Nebo, aby si voliči pokud možno uvědomili, že by měli věnovat výběru kandidátů větší pozornost. I když si uvědomuji, že toto bude nejspíše přímo sisyfovský, a proto naprosto nelidský, nebo těžko splnitelný úkol.

  Proč takto smýšlím, podrobně popisuji v jednotlivých odpovědích, ve kterých celkem podrobně rozebírám současný nepříznivý stav, nebo některé velice nepříznivé jevy ve vedení Města. Tyto popisuji hodně otevřeně hlavně v odpovědích na otázky č. 11, 12  a 13.

  Také musím více zdůraznit, že tyto své myšlenky či informace, někdo by mohl říci i kontroverzní nebo přímo „rýpavé“, uvádím jenom proto, abych rozčilil funkcionáře, kterých se to třeba i týká. Musím ale uvést, že tomu tak rozhodně není a myslím si, že to zcela přesvědčivě vyplývá i z mého popisu vlastností veřejného funkcionáře.

  Snažím se, abych ve všech popisovaných problémech uváděl popravdě skutečný stav a označoval vždy pravé příčiny těchto nedobrých jevů. Proto musím zdůraznit, že si zde vůbec nevymýšlím jakékoli nepravdy či výmysly, jako to dělal zcela suverénním způsobem profesor Jirka  Horák ve svých článcích ve VN v letech 2006,2008 a 2009, a které rozebírám níže, v Pojednání č. 12

  Všechny tyto informace sděluji jenom s dobrým úmyslem, aby se všichni, kteří se cítí třeba i nějak dotčeni mojí otevřeností, ale zároveň se s těmito mými názory i ztotožňují, aby se nad tímto obsahem mých textů hlouběji zamysleli a snažili se ze svých chyb či nedostatečné informovanosti nebo nezkušenosti vzít poučení pro své případné další účinkování ve svých funkcích.

  Také se domnívám, že tato má sdělení uvítají i představitelé seriózních politických stran. A předpokládám, že tyto informace budou i velice prospěšné pro případné nové kandidáty do vedení Města, ale i do jakékoli veřejné či politické funkce. Proto jsem přesvědčen, že to opravdu nemyslím ve zlém úmyslu! To mi může každý věřit!

  Samozřejmě, že se určitě najdou i tací, kteří si nepřipustí své chyby za žádnou cenu a budou ve mně vidět jenom pomlouvačného a namyšleného člověka, který chce jenom poučovat. I když to tak skutečně není, tak život už je takový! S tím se nedá nic dělat. S tím se můžeme, respektive, mohu snažit jenom v klidu vyrovnávat.

  Každý, kdo chce pracovat ve veřejných funkcích, by si ale měl umět přiznat své chyby. Pak je může snáze napravovat! A jeho účinkování ve funkci je potom více prospěšné jak veřejnosti, tak i jemu samému.

  Jsem přesvědčen, že tento můj „dobrý úmysl“ vyzařuje ze všech formulací tohoto mého textu, a to i z  formulací v odpovědi na otázku č. 11 i č. 13 a i v Pojednání č. 12 -  popisující nestoudné jednání a politikaření profesora Jirky Horáka. I když zde používám velice otevřených, přímočarých a někdy i dosti ostrých formulací.                                                                                             

   

  Mimochodem, toto zde popisované doslova zhoubné politikaření, je výhodné vždy pouze a jen pro osobní cíle těch, co politikaření provádějí, ale určitě by toto nemělo trvat do nekonečna, mělo by jim to být znemožněno! Jak, popisuji na několika místech tohoto textu.

  Dá se říci, že toto politikaření ovládlo podstatnou část všech politicky a veřejně činných občanů, a tím v podstatě ovládlo celou naši společnost!  Sám život nás tak přesvědčuje, že toto zhoubné politikaření, v drtivé většině zcela nahradilo zásadovou a seriózní politiku, tolik potřebnou a prospěšnou pro běžný život celé lidské společnosti.

   

  Doufám, že se kvůli tomuto mému otevřenému sdělení nedostanu na takzvanou „černou listinu mocných“ a nebudou mi prováděny od bývalých či současných představitelů Města nebo jejich sympatizantů různé ústrky, šikany či msta apod.

  Protože tuto odvrácenou tvář „svobody a demokracie“ nám tato již v dostatečné míře ukázala na jiných našich spoluobčanech, projevujících se podobně, v celém našem státě.

  A mohu proto s přesvědčením říci, že svoboda a demokracie nám svým dosavadním projevem přesvědčivě ukázala, že svobodné, ale zejména nepříjemně pravdivé vyjadřování spoluobčanů je demokracii více na obtíž než tomu bylo u všeobecně a slepě zatracovaného socialismu!!! Musíme však přistupovat k hodnocení naprosto objektivně a samostatně, bez slepého poslouchání našeptávačů z řad nositelů vlády peněz a jejich poskoků!

  Také bych měl uvést, že sepisuji ještě další text s prozatimním názvem „Co je to socialismus a co je to svoboda a demokracie“. Zde se snažím podrobně popsat výrazné rozdíly pro život „většinové společnosti“, to je společnosti obyčejných lidí, a také „všech slušných lidí z ostatních společenských vrstev“ jak v socialismu, tak i ve svobodě a demokracii. A to, jak na základě čistě svých vlastních životních zkušeností, tak i mnoha našich spoluobčanů. Avšak bez jakéhokoli prázdného teoretizování! 

  Zde také využívám k dokreslení skutečného života i veřejně sdělovaných zkušeností jednak médií, jednak  i vlád vyspělých zemí. Např., co se může ve svobodě a demokracii také dít v USA, v Anglii, či v ostatních  vyspělých zemích apod.

  Dnes mám soustředěny stručné podklady na zhruba více jak  100 stránkách textu. Tyto musím daleko více podrobněji rozepsat. Pak mám tyto podklady v úmyslu ještě doplňovat o další nové zkušenosti či poznatky až do ukončení rukopisu, jak si je zaznamenávám v průběhu života, abych popsal co nejširší oblast lidského života, lidského trápení v těch nejzákladnějších problémech. Takže velice obsáhlá práce a z pozice pisatele také velice obtížná a časově náročná! Zkrátka, nebude to dokončeno hned.

  Proto v těchto odpovědích pouze nastiňuji některé tyto celospolečenské problémy a odkazuji na výše ohlášený obsáhlejší a mnohem podrobnější text.

  Přeci jenom těchto 13 odpovědí je především a více o našich problémech, nás občanů našeho města.

   

  Z technických důvodů se uveřejnění těchto mých odpovědí na dané otázky vydavatelem oddalovalo a já jsem tak měl dostatek času na dopracování některých témat, které nás v současnosti velice zatěžují a velice trápí. Již poslední úpravu a doplnění jsem provedl v srpnu a v září r. 2013.

   

   

  Obsah :

                                                                                                                                         

  1.  Víte že jste byl ve Vimperku 24 starostou?                                                                                          

   

  2.  Na co jste po svém volebním období pyšný?                                                                                       

   

  3.  Co naopak se Vám nepodařilo dotáhnout?                                                                                          

   

  4.  Jaký bývalý starosta Vám osobně připadal sympatický a posunul Vimperk co nejdále?                                 

   

  5.  Jak se vlastně člověk může stát starostou?                                                                                       

   

  6.  Do Lesárny se bude stěhovat knihovna. Zdá se Vám to jako dobré řešení, nebo byste prostory využil jinak?

   

   

  7.  Myslíte si, že je do budoucna pro Vimperk reálné dosáhnout vybudování plaveckého areálu ?                       

   

  8.  Je Vimperk vstřícný vůči podnikatelům? Nedalo by se z Vašeho pohledu něco změnit? Je tu poměrně dost nevyužitých prostor pro podnikání a Vimperku utíkají peníze z pronájmů.

     

  9.  Co byste vzkázal místním obyvatelům, kteří ve Vimperku vydrželi, i když museli odejít za prací jinam?  

   

                                                                                                                                    

  10. Jak vidíte budoucnost našeho zámku po roce 1990.                                                                             

   

   

  Otázky, které vyplynuly v podstatě sami při promýšlení odpovědí na výše položené otázky a při diskusích

  se spoluobčany:

   

  11. Jak se díváte na činnost vimperské radnice po roce 1989, respektive po volbách v r. 1990?                        

   

   

  12. Pojednání o politikaření profesora Jirky Horáka a vedení radnice po r. 1990 uveřejněné ve Vimperských novinách a jeho dopady do chodu Města.   

                                                                  

  12.1. Odůvodnění rozboru Horákových textů ve Vimperských novinách                                                      

   

  12.2. „Myšlenkové skvosty“ Jirky Horáka :                                                                                           

        a) Kotelna na štěpky        

                                                                                                          

        b) O koncepci rozvoje a udržování Města  

                                                                                     

        c) O koncepci zásobování teplem                                                                                                 

   

  12.3. Další zmatečná sdělení Jirky Horáka                                                                                            

   

  12.4. Myšlenky Horáka na způsob rekonstrukce tepelného hospodářství a jejich možné dopady do chodu celého systému tepelného hospodářství

   

  12.5. Předkládání Horákem některých jeho „rádoby důkazů“ o správnosti nabízeného řešení obnovy technického stavu tepelného hospodářství soukromou firmou tepelného hospodářství

   

   

  12.6. Cenu tepla ovlivňuje                                                                                                                

   

        a) Související problematika - Cenu tepla by mohlo snížit                                                                      

   

  12.7. Útoky Jirky Horáka v souvislosti s výkonem orgánů vedení Města                                                      

   

   

  12.8. Horákem neustále vynucované srovnání nově rekonstruovaného systému s uhelnou kotelnou a s původním systémem před rekonstrukcí

   

   

  12.9.  Horák obviňuje Zámečníka z trestně právní odpovědnosti                                                              

   

   

  12.10. Porovnání finanční nákladnosti na rekonstrukci podle Zámečníka - skutečnosti a podle Horákova nesmyslu

   

   

  12.11. Soupis nejdůležitějších provozních nákladů na tepelné hospodářství                                                 

   

  12.12. Přehled některých provozních údajů tepelného hospodářství                                                          

            a) Přehled některých provozních údajů a ceny tepla                                                                    

            b) Cenové údaje o palivu včetně tepelného výkonu paliva                                                            

   

  12.13. Můj názor na nový systém po rekonstrukci.                                                                               

   

  12.14. Projednávání vyúčtování tepla                                                                                                 

   

  12.15. Závěr                                                                                                                                

   

  13. Jaké další skutečnosti ovlivňují správné fungování našeho města ?      

   

   

   

  (ld)     

   

   

   

                                           

  Sdílet