Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Vimperk - Fotokronika Jana Tláskala - červen 2018


   

   

   

  Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních ... tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal    

   

   

  22. června:

  Pohled téhož dne jedním a tímtéž vimperským směrem - aktuálně v 07:09 - na první dva zajímavé předjezdce příští stále bohatnoucí oblačnosti.

  O dvanáct hodin později, konkrétně v 19:13, už měl stále trvající déšť za sebou kus poctivé práce ... 

  ... a obloha nejednu výmluvnou změnu - zde o další hodinu později - ve 20:13.

  Závěr ovšem náležel sluníčku, a přinesl tak celodennímu příběhu ve 20:30 zákonitě krásné rozuzlení. 

   

  21. června:

  Dnešní den je možno považovat za dvojnásob významný. Necelých sedm minut po jeho půli (přesně ve 12:06:42) předalo jaro štafetu létu, tedy nastal letní slunovrat. Krom toho je jednadvacátý červen již osmatřicátým rokem slaven jako Evropský den hudby. Těžko tak nepodlehnout silnému dojmu, že k oslavám se připojila též odpolední a zejména večerní obloha, ... 

  ... která se nejen nad Boubínem, z nějž byla pozorována, skutečně dokonale rozehrála, ... 

  ... a to nejrozmanitějšími, ponejvíce dramatickými tóny, ... 

  ... jimž scházelo jen vyvrcholení v podobě slibovaného bouřkového fortissima. 

  Velmi slibná předehra tu rozhodně zazněla, ... 

  ... ale chyběl krůček k ideálním podmínkám, za jakých by se vše zdařilo až do očekávaného konce. 

  Především stále mírně klesala teplota - po obvyklém příznačném dusnu nebylo ani stopy. 

  Současně stále foukal vítr, jehož síla 7,1 m/s (25,6 km/h) sice nepatřila k rekordním, ale zásadní roli tu stejně hrála hlavně vytrvalost, ... 

  ... dávající celé situaci, máme-li se přidržet muzikantského slovníku, formu nepřetržitých variací. 

  A tak se nakonec nejpřitažlivějším momentem ukázal být slunovratový západ, ... 

  ... jehož vzájemně kontrastující barvy ... 

  ... v sobě nesly sílu vpravdě beethovenovskou. 

  Za dané situace překvapila skutečnost, že tu nespadla ani kapka, ba vše naopak postupně dospělo k velmi smířlivému finále, jehož následem bude bezpochyb krásné příští jitro. Tím ovšem není řečeno, že zítřek aspoň částečně nenapraví, co scházelo dnes. 

   

  20. června:

  Ráno se ještě úspěšně pokusilo navázat na včerejší oblačné nálady, ale odpolední hodiny jasně stanovily směr k slunečnu a zítřejším očekávaným vedrům, která by měla vyústit v pokračování přerušených bouřkových aktivit. 

   

  19. června:

  Zdá se, že aktuální počasí právě probíhajících dnů má na programu zataženo, avšak bez deště, s minimem slunečních paprsků, valnou většinou poschovávaných za rozsáhlou oblačností. Právě tak se mimo jiné prezentovalo i večerním pohledem z Boubína, ...  

  ... který však navzdory celkem fádní barevnosti a lehkému oparu lákal k zahledění do dálek, kupříkladu ke zcela zřetelné lipenské hladině, želnavskému kostelu ... 

  ... a ještě více pak známým alpským směrem. To, co se nám tu nabízí k vidění, sice není žádný z charakteristických, tolikrát již zde pozorovaných štítů, nýbrž pouhý nasvícený mrak, ale jeho nesporná tvarová příbuznost s horskými velikány jednoznačně vypovídá o tom, že právě oni mají zásluhu na této jeho modelaci, sami ovšem zamaskováni za ním a jeho méně výraznými sourozenci.

  Opět vzestupná teplotní tendence nás za příjemného západního větříku o síle 3,6 m/s (13 km/h) posouvá do náruče blížícího se léta

  Výraznější barevný posun však už dnes nečekejme, ba lze odhadovat, že ve velmi podobném duchu se přinejmenším ve své první polovině ponese i zítřek.

   

  18. června:

  Těžko občas rozhodnout, zda takřka všudypřítomné soudobé zemědělské technologie skladování krmiva vysloveně jednoznačně hyzdí krajinu, či zda je za určitých okolností lze na základě aktuální reality naopak vnímat jako nerušící, svým způsobem snad i zajímavý doplněk. 

   

  17. června:

  Předposlední červnové nedělní jitro napovědělo, že sluníčko bude zase jednou přinuceno svést zápas o vládu nad oblohou, ba že vše stejně v podvečer skončí deštěm ... 

   

  16. června:

  Čeká nás horko, ale bez mráčku, jak by se zatím mohlo zdát, nevydrží. 

   

  15. června:

  Stará šumavská tradice se stále více vrací ... 

   

  14. června:

  Vypravit se na Boubín zbavený poctivé, takřka třídenní oblačné čepice mělo smysl teprve dnešního podvečera, ... 

  ... který ještě přinášel možnost spatřit postupné rozplývání mlžných zbytků. 

  Že "zvolna si z dýmky kouří", by pan Neruda tentokrát mohl prohlásit spíše o Bobíku. 

  Teplotám minulého týdne na chvilku odzvonilo, ale již o nadcházejícím víkendu by se opět měly vrátit nebo aspoň přiblížit k vzpomenutému stavu. 

  Putující bělavé cáry prozrazují severozápadní proudění, ... 

  ... ale vítr je s ohledem na sílu 2,3 m/s (8,3 km/h) zase jednou možno zvát jen symbolickým (což lze za daného ochlazení jedině uvítat). 

  Jinak by totiž jen těžko bylo možno náležitě si vychutnávat tyto pomalé proměny krajiny, ...

  ... jež by nás v krátké době měla opět vítat v duchu spíše letním. 

  Sluníčko má v těchto okamžicích západní oblohu ještě uzavřenu, ale v barevných pozdravech po zbytku obzoru si tím rozhodně zabránit nedá. 

   

  13. června:

  Déšť od předešlé noci zatím neustal, naopak nabyl vytrvalé podoby, ... 

  ... což mělo krom jiného za následek, že Vltava jednak získala spousty nových dočasných přítoků ... 

  ... a současně se v určitých lokalitách poměrně doširoka vylila ze svých břehů.

   

  12. června:

  Šumava se nám celkem předvídatelně vyladila do poctivého plačtiva, občas tu i zabouří, ...

  ... ale víkend by měl zase vše napravit příjemným slunečnem. 

   

  11. června:

  Dnes zahrozila bouřková atmosféra ve Vimperku snad nejpůsobivěji ze všech dosavadních dní, v nichž se rovněž zdála být slibnou. Leč i tentokrát zůstalo jen u slibů, ...

  ... a to včetně noci, kdy v plné jihozápadní šíři překročila hranice mohutná bouřková vlna, svým rozsahem podle radaru zatím nejmocnější ze všech předešlých. Vimperk se sice dočkal velmi slušného lijáku, ale bouřka jej pozdravila jen sérií blýskavic, neb jako téměř vždy naše město uctivě obešla. 

   

  10. června:

  Druhá červnová neděle podarovala jižní Čechy bouřkami a hlavně deštěm poctivěji nežli sobota. Vše se opět dělo počínaje časem poledním. Ani za této situace však Vimperk nezaznamenal pražádnou změnu, opět zůstal zcela na suchu, jen s několika zanedbatelnými kapkami, které s největší pravděpodobností nebyly mnohými obyvateli ani zaznamenány. V pozdním odpoledni se tu sice severní obloha ještě zatvářila velmi nadějně, ...

  ... s nastupujícím podvečerem se k ní připojila i východní, ... 

  ... ale zůstalo jen u nejrozmanitějších vizuálních proměn vysoko nad hlavami všech, kdož by si bývali přáli aspoň symbolicky odtud pokropit žíznící zahrádky. 

  Večer pak uchystal velmi poutavou podívanou, vypovídající však o tom, že na další pokračování si musíme opět počkat do zítřka. 

   

  9. června:

  Druhý červnový víkend se opět představuje v bouřkovém duchu. Již od samého sobotního rána pro něj svědčilo znatelné dusno, které pak po poledni vyústilo v očekávaná hromobití, tentokrát zkoncentrovaná podél celých severo i jihozápadních hranic naší země. Šumavě se pak na nejednom místě nevyhnuly obrovské příděly krup, opticky svádějící k pomyšlení, že se snad na chvilku vrátila zima. Vimperk však zůstal veškerým popsaným děním zcela nezasažen, nepočítáme-li několik symbolických kapek, těžko zvatelných opravdovým deštěm. Ten se ale naopak naplno vyřádil na Kubově Huti a o tom, že v těchto končinách příroda vodou opravdu nešetřila, svědčila též cesta na Boubín. Tady jistě nešlo o krátkou přeháňku, jejíž následky by sluníčko, jak to bývá, v krátké době zase vysušilo. Lesy přímo vydechovaly oblaka páry, jež však vlivem stále pokračujícího dusna nepůsobila obvyklým osvěžujícím dojmem. Vzduch téměř stál i na samotné, mimochodem zcela suché rozhledně, kde vrtulka anemometru ve vzácných chvilkách nestvořila vyšší hodnotu nežli 1,8 m/s (6,5 km/h). Již první pohled tu potvrdil, co bylo zachyceno neomylným radarem: rakousko německý směr se již z nejhoršího vybouřil a projasnil, ...  

  ... kdežto vzpomenutý severozápad stále ještě setrvával v zachmuřené podobě.  

  Teplota pozvolna klesala, ba i již řečené dusno zakrátko povolilo, což vedlo k pomyšlení, že bouřky mají pro dnešek svůj hlavní program za sebou. 

  Přesto však bylo lákavé a zajímavé pozorovat vývoj oblačnosti vnitrozemským směrem, ... 

  ... neboť ryze teoreticky tu mohlo neočekávaně vzniknout cokoli nepředvídaného. 

  V jedné chvíli se například s potřebnou dávkou fantazie zdálo, že rozezlený mrak vlevo požírá své vlastní drobnější příbuzenstvo, ... 

  ... jehož většinová část se ovšem nakonec k žroutovu neskrývanému zklamání zachránila. 

  Tak tedy z jiného soudku ... že by pokus o kovadlinu? I kdepak, ...

  ... za skutečnou, byť již vybouřenou, bylo nutno otočit se na protilehlou stranu. 

  Tam pak začaly sílit páry nad blížšími i dalekými lesy - tedy stejně v oblasti Trojmezenské hornatiny ... 

  ... jako hned za Basumským hřebenem. 

  Další kovadliny už skutečně nečekejme, ...

  ... větší zážitky rozhodně nabízely vzpomenuté nadlesní páry, ... 

  ... co chvíli měnící své tvary i celkový rozsah. 

  Návrat nad vnitrozemí znamenal v bližší rovině jen přihlížet postupnému rozplývání všeho dříve viděného, ale pohled do dáli vyvolával otázky, co vše se může odehrávat ve středních Čechách. 

  Také severozápad neustal ve svém chmuření ... třeba chystá již předehru k zítřku, který by měl v bouřkových aktivitách pokračovat. 

   

  8. června:

  Stejně jako nelze spočítat všechny, kdo kdy prošli a dodnes procházejí těmito původními historickými vstupními dveřmi vimperského gymnázia, ...

  ... nelze ani odhadnout, kdo z nich kdy věděl či ví, případně si povšimne, že do kamenného prahu pod nimi je tu vytesána jeho nadmořská výška. 

   

  7. června:

  Dnešní porci ranních mlh vystřídá mírné zataženo, sluníčko si bude muset na své vítězství počkat o něco déle nežli včera.  

   

  6. června:

  Za západními hranicemi se opět něco děje - ale skutečně jen tam, ... 

  ... jakkoli máme možnost přihlížet nejen z Boubína přehlídce slibně se tvářících mračen. 

  Zapomeňme na případné kovadliny a vše další, co by z nich v ideálních případech vzešlo, ... 

  ... byť teplotní podmínky tomu jsou za poslední dny jednoznačně nejvíce nakloněny a východní vítr o síle 4,1 m/s (14,8 km/h) by mohl být případné bouřce významně nápomocen. 

  Tato krása nás co nevidět opět jen přesvědčí o své fatální pomíjivosti. 

   

  5. června:

  Nesporným kouzlem šumavského počasí posledních dnů jsou časně ranní mlhy. 

   

  4. června:

  Málo platno, ani dnes se bouřky nedočkáme. Nežli vyhlížet ve výsledku nakonec zcela jalová mračna, to raději vyrazit za dávnými příběhy do divoké přírody. 

   

  3. června:

  Prognózy bouřlivého víkendu se sice naplnily, ale nikoli na Šumavě, nýbrž kdesi na Moravě a ve Slezsku. 

  Německá strana je tentokrát čistá, z této oblačnosti rozhodně nezahřmí, ba ani nesprchne - čeká ji postupné rozpuštění. 

  Nepatrné oteplení oproti minulému stavu snad ani nestojí za řeč, jen vítr posílil výrazněji - na 4,9 m/s (17,6 km/h).  

  Lze tedy hovořit o atmosféře naprostého poklidu, byť meteorologové jsou i pro nejbližší dny vůči bouřkomilům optimisty. Však uvidíme ...  

   

  2. června:

  Časná jitra v očekávání bouřek nejednou přinášejí i bez nich nevšední přírodní zážitky ... 

   

  1. června:

   

  Květen odcházel vyprovázen bouřkami, červen jimi od samého prvního jitra začínal ...

  ... a ještě zvečera nabídl případným návštěvníkům Boubína možnost pohlédnout jedné z výstavních bouřek přímo do zad či boku.

  Oproti včerejšku, který z daného hlediska náležel především německé straně, se dnes veškeré toto dění ...  

  ... přesunulo nad severovýchodní část vnitrozemí. 

  Z protilehlé strany k tomu zprvu vál jen slabý větřík - pouhé 2,1 m/s (7,6 km/h) - a teplota pozvolna klesala. 

  Až do samé tmy tak nejvíce lákalo sledovat vývoj mohutné oblačné masy, ... 

  ... nasouvající se postupně nad Libín ... 

  ... a měnící krom tvarů ... 

  ... též barvy, ... 

  ... do nichž velmi působivě promlouvalo zapadající sluníčko. 

  S přibývajícím šerem sílil i vítr, ale nijak dramaticky - zastavil se na maximu 4,1 m/s (14,8 km/h). 

  Jihozápadnímu směru byl souzen klid, ... 

  ... zato tady se stále daly očekávat projevy nějaké doznívající bouřky.

  A skutečně k nim také došlo, byť ne zrovna tam, kde by se jevily pravděpodobnějšími.  

  Vzrůstající tma dala náležitě vyniknout občasným blýskavicím, odehrávajícím se v nejmenším z dílčích útvarů pomalu mizícího cumulonimbu. Na Boubíně nebyly k zaslechnutí sebemenší náznaky hřmění, ale směrem od Českých Budějovic tomu mohlo být jinak - jak již bylo řečeno úvodem, stále hledíme bouřce do zad. Šance na dokonalejší úlovky však nadále žijí, neboť i celý první červnový víkend by se měl nést v podobném duchu - tedy slunečno a dusno střídané dešti, blýskáním a hřměním. Namístě je tedy jako vždy trpělivost :-) .  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2018  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2018

    

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2017

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2017 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2016 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2015

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2014

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2013

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - unor 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2012 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2011 

   

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #40 Pavla Hájková 2018-04-28 07:52
  Vážený pane Tláskale,
  děkuji za dokonalé fotografie a za povídání při výstupu na horu. Vaši energii a radost z Boubína odvážím do Volyně i do Liboce. Echo jsem také jednou zachytila v mlze v Polubném, ale zelené a modré odlesky Slunce, to je Váš jedinečný úlovek! Přeji Vám spousty dalších nečekaných šumavských zážitků a těším se na ně s Vámi.
  Pavla Hájková, zprostředkovate l banálních hypoték půjček a spoření u Wüstenrotu
  Citovat
   
   
  #39 Vladislav 2017-10-02 23:59
  Byli jsme tam v roce 1985, fantasie.
  Zoubci od Břeclavi
  Citovat
   
   
  #38 Cumbuch Mañana 2017-04-01 19:02
  Honzo jsi neúnavný ďábel, zase jsem koukal na tvůj březen, je to zas úžas co dokážeš navštívit, vidět, nafotit a zpracovat, zkrátka vybrat a udělat z toho tu nádheru. To by měla každý měsíc vycházet od tebe obrazová kniha. Další energii do tvého neúnavného těla a dobré světlo ti přeje
  Cumbuch Mañana.
  Citovat
   
   
  #37 Cumbuch Mañana 2017-02-19 18:15
  Honzo, tak jsem koukal na tvůj leden a zase jsem koukal. Jsi vytrvalý kouzelník, je to úžasné, zeména ty proměny Alp. Dobré světlo a Utz a wach. Cumbuch
  Citovat
   
   
  #36 jiří sedlecký 2017-01-04 19:51
  Dobrý den. Vážený pane Tláskale. Pořizujete krásné fotografie Šumavy, Alp
  a celé oblasti v dohlednosti z Boubína.
  Vaše fotografie jsou nádherné. Ukazují
  jak krásu krajiny tak i jedinečnost fotografování. Zachycení okamžiku místa
  fotoaparátem je neopakovatelné. Přeji v novém roce štěstí, zdraví a spoustu krásných fotografií, které potěší oči i
  duši magickým obrazem :lol: . S úctou Jiří Sedlecký
  Citovat
   
   
  #35 Cumbuch Mañana 2016-12-12 17:15
  Honzo, prošel jsem si zas ty tvoje krásné obrázky a pokochal se místy, kam se po té mé mrtvici už nepodívám. Je to neskutečná nádhera právě tak jako tvoje úsilí a výdrž, díky kterým se my ostatní můžeme tou nádherou kochat. Doufám, že se výstava ve Vimperku podařila a omlouvám se, že jsem se nemohl zúčastnit. Hodně sil a dobré světlo. Utz a wach, Cumbuch.
  Citovat
   
   
  #34 J. Tláskal 2016-07-05 11:37
  Děkuji za poklonu a z ryze praktického hlediska dodávám, že zmiňované fotografie by mohly, jste-li náležitě pojištěn pro případ takovýchto škod, posloužit též jako důkazní materiál pro jednání s pojišťovnou, která za těchto situací zpravidla v prvé řadě prověřuje, zda vůbec byla bouřka, resp. zda zasáhla předmětnou lokalitu :-) .
  Citovat
   
   
  #33 Miro 2016-07-02 10:32
  Je obdivuhodné,že ve stejný okamžik 2. června okolo poledního času někdo vyfotí přírobní blesk,který mi zničil PC /el.indukcí po svodu připojení k internetu/.Podl e doslechu,nebyl jsem sám,kdo měl podobné problémy.Všichn i okolo 150 metrů od úderu blesku.Podle fotografií zásah několika blesků do jednoho místa !! Velká poklona lovci beze zbraní. ;-)
  Citovat
   
   
  #32 Jan & Mg .Konzalovi 2016-02-21 18:56
  Děkujeme za procházku letošní zimní kronikou! To není kronika, to je galerie jedné z nejpůvabnějších částí šumavského kraje.Nebudete mít možnost některé záběry vydat jako pohlednice nebo není možnost některé fotografie koupit jako obrázky? Rádi bychom je poslali ještě dalším milovníkům obou stran Šumavy. Děkujeme za reply.J. a M.
  Citovat
   
   
  #31 J. Tláskal 2016-01-26 19:40
  Dobrý den i Vám, pane Červený, a současně velký dík nejen jménem mým, nýbrž jistě i všech dalších návštěvníků rozhledny za perfektně zprovozněné schody. V sobotu jsem byl velmi překvapen a současně jsem přemýšlel, kdo si tam dal tak poctivou a pečlivou práci. Děkuji rovněž za potěšující slova ohledně fotografií, v jejichž pořizování budu určitě rád pokračovat, dokud budou síly sloužit :-)
  Citovat