Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • První jarní expediční měření sněhu ve vyšších polohách


  Klimatologická zima sice již skončila posledním únorovým dnem, nicméně v těchto dnech nabývají především ve vyšších horských polohách na významu měření spojená se zimním obdobím. Jedná se o měření výšky sněhové pokrývky (SCE) a její vodní hodnoty (SVH). Pro zjištění konkrétního stavu těchto parametrů na počátku klimatologického jara byla uskutečněna hned v prvních březnových dnech expediční měření na vybraných lokalitách horní části povodí Modravského potoka, Řasnice, Teplé a Studené Vltavy zahrnující část Šumavy od hřebenu Plechého až po oblast Březníku.

   

  Zaznamenané údaje jsou zpracovány a poskytnuty Českému hydrometeorologickému ústavu pro doplnění a interpolaci údajů ze standardních klimatologických a srážkoměrech stanic za účelem vyhodnocení zásob vody ve sněhové pokrývce. To probíhá v zimním období ke každému pondělí a používá se k sestrojení hydrologických předpovědí průtoků na vodních tocích a slouží také jako podklad pro manipulace na vodních nádržích. Z uvedeného vyplývá, že nastává období, kdy je měření SVH věnována o poznání větší pozornost.

   

  Pokud jde o dosavadní průběh akumulace sněhu ve vyšších polohách Šumavy, tak první sníh napadl už v první polovině listopadu (na hlavním hřebenu již neroztál) a k největší akumulaci došlo během ledna. Automatická meteorologická stanice Březník hřeben registrovala ten měsíc, přesněji 17. ledna, maximální výšku sněhu 138 cm. Poslední větší sněžení na Šumavu dorazilo na přelomu února a března, kdy na hřebenu napadlo kolem 40 cm sněhu.

   

  V průběhu těchto expedičních měření bylo mezi 3. a 5. březnem proměřeno 33 profilů v pramenných oblastech Modravského potoka, Řasnice, Teplé a Studené Vltavy, s nadmořskou výškou od 795 m do 1370 m. Vždy s ohledem na charakter terénu, porost, expozici, vodní režim apod. se vlastní profilové měření uskutečňuje pomocí 10 měření výšky sněhu metodou vpichu sněhoměrných sond a z tří odběrů sněhu do laminátového válce o ploše 50 cm2. Válec s odebraným vzorkem sněhu se zváží a přes známé hodnoty váhy sněhu, plochy válce a průměrné výšky sněhu se vypočítá výsledná SVH v daném profilu. SVH se udává, podobně jako srážkové úhrny, v mm vodního sloupce, což odpovídá objemu vody v litrech na jeden metr čtverečný.

   

  Některé profily s naměřenými údaji poskytuje k náhledu tabulka:

               
    lokalita nadm.výška SCE SVH datum  
    název m n. m. cm mm měření  
    Strážný sedlo 878 33 125 3.3.2017  
    Bischofsreut – obec (D) 990 22 55 3.3.2017  
    Haidmühle - obec (D) 795 6 13 3.3.2017  
    Třístoličník sedlo 1270 82 284 3.3.2017  
    Trojmezná vrchol 1359 100 319 3.3.2017  
    Trojmezí les 1325 96 326 3.3.2017  
    Hufberg - les (K2) 1365 114 379 3.3.2017  
    Rakouská louka - meteo 1344 114 377 3.3.2017  
    Plechý pod vrcholem 1360 112 370 3.3.2017  
    Pod Černou horou 1200 90 284 4.3.2017  
    Ptačí potok - SPA 1135 70 208 4.3.2017  
    Modrava - potok 1005 61 226 4.3.2017  
    Na Ztraceném - potok 1110 102 298 4.3.2017  
    Hraniční slať - točna 1160 98 368 4.3.2017  
    Březník - meteo 1137 88 276 4.3.2017  
    Blatný vrch - stanice 1357 127 432 4.3.2017  
    Černá hora 1285 100 306 3.3.2017  
    U Pramene Vltavy 1165 90 268 3.3.2017  
    Modrava - obec 985 32 120 4.3.2017  
    Kvilda - u potoka 1065 27 90 5.3.2017  
    Horská Kvilda - meteo 1055 17 50 5.3.2017  
    Horská Kvilda - u Jezerní slatě 1075 49 156 5.3.2017  
    Strážný obec 810 4 22 5.3.2017  
    Philippsreut pod obcí (D) 950 40 150 5.3.2017  
    Vorderfirmiansreut u obce (D) 945 75 260 5.3.2017  
    Mitterfirmiansreut (D) 1055 75 262 5.3.2017  
    Alzenberg – smrčina (D) 1070 98 304 5.3.2017  
    Alzenberg – bučina (D) 1080 60 200 5.3.2017  
    Almberg (D) 1130 65 240 5.3.2017  
    Hliniště - meteo 800 0 0 5.3.2017  
               

   

  Z výsledků průzkumu a expedičních měření vyplývá, že existují výrazné rozdíly ve výšce sněhu a její vodní hodnotě. Na rozdílech se podílí mnoho faktorů, kdy kromě nadmořské výšky hrají významnou roli reliéf, expozice a vegetace. Obecně lze ale konstatovat, že na Šumavě je již většina poloh do nadmořské výšky 800 – 900 m beze sněhu nebo s nesouvislou sněhovou pokrývkou. Ani větru otevřené pláně v polohách nad 1000 m n. m. neoplývají větší sněhovou vrstvou. Naopak hřebenové partie si uchovávají a stále zvyšují zásobu vody ve sněhu, která se zde pohybuje vesměs kolem 400 mm. Dá se předpokládat, že tato zásoba v těch nejvyšších polohách Šumavy během března i nadále znatelně poroste, ve vyšších polohách se výraznější nárůst SVH již neočekává, střední a nižší polohy mohou se sněhovou pokrývkou počítat spíše už jen sporadicky.

   

   

  (ir, jp, av)

  Sdílet