Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zhodnocení zimy na stanici ČHMÚ Volary


  Uplynulou klimatologickou zimu 2016/2017 ve Volarech jsme 11. března podrobně zhodnotili v článku "Vyhodnocení zimy 2016/2017 ve Volarech" Šlo o shrnutí dat z meteostanice umístěné v městské zástavbě poblíž vlakového nádraží, kde je patrný vliv tzv. tepelného ostrova města. 

   

  V tomto článku se zaměříme na druhou meteostanici, která je umístěna v okrajové části města Volary a reprezentuje lépe teplotní poměry ve volarské kotlině. U této stanice, která je ve vlastnictví města Volary, a dodává data do sítě ČHMÚ, není tak dlouhá pozorovací řada. Můžeme tedy porovnávat v našem konkrétním případě údaje za posledních šest zim.

   

  Prvním hodnotícím a nejdůležitějším kritériem je průměrná teplota za klimatologickou zimu. Ta právě skončená byla v tomto ohledu nejstudenější, průměrná teplota dosáhla hodnoty -4,4°C, naopak ta loňská byla s průměrem -0,1°C nejteplejší. Pokud srovnáme data se stanicí ve městě, jsou tu výraznější rozdíly jak v průměrných teplotách, tak v pořadí jednotlivých zim podle teploty. Čím je to způsobeno? Prvním faktorem je, jak již bylo popsáno, vliv tepelného ostrova. Druhým a velmi důležitým faktorem je počet jasných nocí při bezvětří, kdy dochází k výraznějšímu poklesu teploty mimo zástavbu, což má následně vliv i na průměrnou denní teplotu. V letošní zimě bylo jasných nocí nadprůměrné množství, tudíž rozdíl teplot byl vyšší.

                   
    průměrná měsíční teplota  
      2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  
    prosinec 0,3 -2,5 -2,3 -0,5 1,6 -3,4  
    leden -2,0 -2,5 -1,1 -1,0 -3,0 -8,9  
    únor -7,3 -3,7 -0,8 -3,4 1,0 -1,0  
    průměr -3,0 -2,9 -1,4 -1,6 -0,1 -4,4  
                   

   

  U hodnocení zimy je důležitý i počet tzv. ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem. Těch bylo na stanici naměřeno za zimu 31, tedy přibližně jedna třetina všech dnů, nutno však dodat, že většina dnů s celodenním mrazem a to 25 bylo v lednu. Z tabulky je patrné, že to bylo nejvíce ledových dnů v jednom měsíci od začátku měření. Za posledních šest zim měla větší počet ledových dnů zima 2012/2013, kde byl počet rovnoměrný v jednotlivých měsících.

                   
  ledové dny  
    2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017  
  prosinec 3 12 3 8 0 1
  leden 6 14 6 9 11 25
  únor 14 13 2 7 0 5
  celkem 23 39 11 24 11 31

   

  Teplota pod bod mrazu klesá na okraji Volar ve většině dnů klimatologické zimy. Mrazových dnů bylo v posledních šesti letech vždy od 76 do 86. Tuto zimu mrzlo v 84 dnech, přitom v lednu byl mráz naměřen denně, v únoru ve 26 dnech a v prosinci ve 27 dnech. Více dnů s mrazem bylo naměřeno jen v zimě 2013/2014, nejméně v loňské zimě.

  mrazové dny
    2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
  prosinec 26 28 29 23 23 27
  leden 26 23 29 29 28 31
  únor 26 27 28 28 25 26
  celkem 78 78 86 80 76 84
               

   

  Na závěr se zastavíme u extrémních teplot v jednotlivých zimních měsících. Minimální teplota v uplynulých šesti zimách klesla, až na jednu zimu, vždy pod -20°C. Ve dvou zimách, včetně té letošní, dokonce pod -30°C. Z přiložené tabulky vyplývá, že nelze určit, v kterém zimním měsíci klesá teplota nejníže. Každá zima je v tomto ohledu jiná. V letošní zimě byla minimální teplota -30,5°C naměřena v první lednové dekádě.

  Maximální měsíční teploty se v jednotlivých měsících zimy pohybují nejčastěji mezi 8°C až 12°C. V klimatologické zimě 2016/2017 bylo nejnižší teplotní maximum naměřeno v teplotně podprůměrném lednu a to 4,5°C. Nejvyšší teplota byla naměřena v třetí dekádě února s hodnotou necelých 14°C.

               
  měsíční teplotní minimum
    2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
  prosinec -12,4 -23,3 -13,6 -19,8 -14,5 -15,4
  leden -23,6 -21,5 -12,9 -10,0 -29,9 -30,5
  únor -31,5 -21,0 -11,8 -22,3 -10,7 -13,7
  průměr -22,5 -21,9 -12,8 -17,4 -18,4 -19,9
  měsíční teplotní maximum
    2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
  prosinec 12,0 10,1 11,5 9,5 11,8 10,0
  leden 8,2 9,0 10,8 10,5 9,3 4,5
  únor 10,7 4,4 16,7 9,9 13,3 13,9
  průměr 10,3 7,8 13,0 10,0 11,5 9,5

   

  Jaká tedy byla zima ve volarské kotlině? Nejchladnější za šest let, leden byl zároveň nejchladnějším měsícem. Naměřen byl druhý nejvyšší počet mrazových i ledových dnů. Teplota klesla pod -30°C, což se stalo za šest let ješte v únoru 2012. Maximální teplota dosáhla druhé nejvyšší hodnoty. Zima tak byla z pohledu teplot velmi zajímavá.

  (ir)

  Sdílet