Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Zima na vrcholu Plechý


  Meteostanice Plechý v nadmořské výšce 1344 m n.m. měří teplotu vzduchu a výšku sněhu již šestou zimu. Lze tak již porovnat, jaká byla meteorologická zima 2019/2020 z hlediska průměrných teplot, či dnů s teplotou pod bodem mrazu. Na podrobnější a hlavně přesnější porovnání zatím ale chybí delší pozorovací řada.

   

  Co se týče průměrné teploty, ta dosáhla na Plechém za právě skončenou klimatologickou zimu hodnoty -1,0°C, což je nejteplejší zima za dobu měření. Nejstudenějším měsícem zimy se stal únor (-1,5°C) naopak nejteplejší byl leden (-0,6°C). Prosinec i leden zaznamenaly nejvyšší průměrnou teplotu za proběhlých šest zim.

   

   

   

   

   

   

   

                   
    průměrná měsíční teplota  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  
    prosinec -3,2 2,1 -1,3 -4,1 -2,7 -0,9  
    leden -3,8 -3,9 -6,6 -1,9 -7,0 -0,6  
    únor -3,9 -2,1 -1,1 -8,9  -0,7 -1,5  
    průměr -3,6 -1,3 -3,0 -5,0 -3,5  -1,0  
                   

   

  Dalším parametrem, který lze z hlediska teplot hodnotit, je počet dnů s mrazem, tedy dnů, kdy teplota klesne pod nulu. V právě skončené zimě bylo takových dnů 79, tedy nemrzlo ve 12 dnech. Minimální teplota nad bodem mrazu byla v prosinci v šesti dnech, v lednu a únoru ve třech dnech. 

                   
    mrazové dny  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  
    prosinec 28 12 26 31 28 25  
    leden 30 28 31 28 31 28  
    únor 28 26 24 28 23 26  
    celkem 86 66 81 87 82 79  
                   

   

  Ledových dnů, tedy dnů s celodenním mrazem, kdy maximum nepřekročí hodnotu -0,1°C bylo v klimatologické zimě 2019/2020 statisticky pouhých 32. Nejvíce ledových dnů bylo v prosinci a to celých 14. Naopak nejméně lednových dní bylo v lednu a to jen 6. Za posledních šest zim bylo ledových dnů úplně nejnižší počet. Překonána tak byla zima 2015/2016 s 35 ledovými dny. Pro úplnost dodejme, že více ledových dnů za rok zaznamenají horské hřebeny než horská údolí. U mrazových dnů je tomu často naopak.

                   
    ledové dny  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  
    prosinec 18 1 10 23 17 14  
    leden 21 21 23 15 31 6  
    únor 16 13 11 27 9 12  
    celkem 55 35 44 65 57 32  
                   

   

  V zimním období lze vyhodnotit i tzv. "arktické dny", tedy dny, kdy maximální denní teplota nepřekročí hranici -10°C. Jsou zimy, kdy takový den není zaznamenán ani jeden, jindy se vyskytne několik takových dnů v řadě za sebou, jako tomu bylo například na přelomu února a března v roce 2017. V letošní zimě nebyl ani jeden arktický den. Pro zajímavost nejnižší teplotní denní maximum zimy bylo naměřeno 28. prosince a to -5,7°C. Za posledních šest zim se vyskytlo pouze 9 artických dnů.

  arktické dny
    2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020
  prosinec 1 0 0 0 0 0
  leden 0 0 3 0 1 0
  únor 0 0 0 4 0

  0

  celkem 1 0 3 4 1 0

   

  V další tabulce se na chvílí zastavíme u sněhové pokrývky. Ta se na Plechém měří pomocí ultrazvukového čidla. Přesnost měření se několikrát za zimu na této stanici kontroluje ručním přeměřováním sněhové pokrývky. Klimatologická zima trvala 91 dnů. Z tabulky tedy vyplývá, že po celou klimatologickou zimu ležel na vrcholu Plechý sníh, což není nic neobvyklého. Za šest klimatologických zim dohromady neležela souvislá sněhová pokrývka pouze v 6 dnech (1% všech dnů). 

                   
    počet dní se sněhovou pokrývkou  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  
    prosinec 31 26 31 31 30 31  
    leden 31 31 31 31 31 31  
    únor 28 29 28 28 28 29  
    celkem 90 86 90 90 89 91  
                   

   

  U sněhové pokrývky lze hodnotit i výšku sněhu. Tento parametr ale zařazujeme spíše pro zajímavost, protože maximální výška sněhu není obvykle v hřebenových partiích zaznamenána v období klimatologické zimy, ale většinou až na přelomu března a dubna. Nejvyšší sněhová pokrývka byla změřena v klimatologické zimě 2017/2018 v měsíci lednu a to 205 cm. V právě skončené zimě bylo sněhové maximum v prosinci jen 54 cm, v lednu 87 cm a maximální výška sněhu byla naměřena v únoru 127 cm a to 28. února.

                   
    maximální výška sněhové pokrývky  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  
    prosinec 44 27 41 141 66 54  
    leden 84 109 112 205 167 87  
    únor 84 128 98 190 183 127  
    průměr 71 88 84 179 139 89  
                   

   

  Na závěr se vrátíme ještě jednou k teplotám a to k minimálním a maximálním. Hřebenové partie hor nejsou v tomto ohledu u minimálních teplot závislé na zmenšené oblačnosti či na bezvětří, jak je tomu například u mrazových kotlin. Hlavním kritériem je příliv studeného vzduchu ve výšce, pro meteorology sledovaná hladina 850 hPa (tedy přibližně nadmořská výška 1500 m). V proběhlé zimě nelze určit nejchladnější období či dekádu, žádná výrazně chladná epizoda nenastala. Nejnižší teplota zimy byla naměřena 29. prosince a to -13,4°C.

                   
    měsíční teplotní minimum  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  
    prosinec -16,4 -6,6 -11,9 -15,0 -10,9 -13,4  
    leden -9,2 -16,9 -22,4 -12,3 -15,5 -10,2  
    únor -14,2 -9,9 -9,7 -20,8 -12,8 -9,4  
    průměr -13,3 -11,1 -14,7 -16,0  -13,1 -11,0  
                   

   

  Maximální denní teploty v zimním období v hřebenových partiích jen velmi sporadicky dosahují hodnot kolem 10°C, v naprosté většině případů při silných inverzních situacích, kdy ve vyšších vrstvách atmosféry proudí velmi teplý vzduch. V letošní zimě byla hranice 10°C překročena i přes velmi teplou zimu pouze jednou a to 15. ledna s maximem 11,8°C.

                   
    měsíční teplotní maximum  
      2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020  
    prosinec 7,7 10,0 8,3 5,7 5,0 9,9  
    leden 6,9 7,1 6,0 6,3 -0,6 11,8  
    únor 9,2 6,7 10,5 0,0 13,2 9,0  
    průměr 7,9 7,9 8,3 4,0 5,9 10,2  
                   

   

  Zima 2019/2020 byla v hřebenových partiích velmi teplá. Jen každý třetí den teplota zůstala pod bodem mrazu. I přesto ležela po celou zimu souvislá sněhová pokrývka. Za posledních šest zim ale byly tři ještě chudší na sníh než ta právě skončená. 

   

  (ir)

  Sdílet