Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Teplota vzduchu v různých polohách Šumavy v průběhu klimatologické zimy 2019/2020


  Meteorologická zima 2019/2020 skončila, je tedy čas na její tradiční vyhodnocení z hlediska průměrných teplot v různých polohách. Pro hodnocení meteorologické zimy se počítá se třemi měsíci – prosincem, lednem a únorem. Šumava je na naše poměry poměrně rozsáhlé pohoří, hodnocení se i proto opět zaměřilo na různé výškové polohy, které se dají charakterizovat do určité míry jako šumavské podhůří, střední, vyšší a nejvyšší polohy. V tomto kontextu zmíněné polohy zastupují meteorologické stanice ve Vimperku (zástavba, 658 m n. m.), u Řasnice (mělké údolí na okraji Vltavského luhu, 770 m n. m.), na Horské Kvildě (enkláva obce na Kvildských pláních, 1052 m n. m.) a v oblasti Březník - hřeben (vrchol hraničního hřebene, 1357 m n. m.). Jedná se o soukromé amatérské meteorologické stanice měřící teplotu vzduchu ve standardním režimu jako stanice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), kdy pouze ze stanice Březník - hřeben přebírá ČHMÚ měřená data i do své databáze (Foto 1 - 4).

                 

  Foto 1. Vimperk ze 4. ledna 2020 (SUMAVA.EU)                                              Foto 2. Meteorologická stanice u Řasnice (770 m)

   

   

   

                 

  Foto 3. Meteorologická stanice Horská Kvilda II (1052 m)                                 Foto 4. Meteorologická stanice Březník hřeben (1357 m)

   

   

  Uvedené stanice mají různou historii pozorování, např. Horská Kvilda II již od roku 1978, naopak Řasnice až od roku 1986. I proto byl jako dlouhodobý průměr pro porovnání s aktuální klimatologickou zimou použit 30letý průměr (1986/87 až 2015/16). Pro nejvyšší polohy Šumavy, vzhledem k velmi krátké historii stanice Březník – hřeben (od srpna 2016), je uveden pro porovnání dlouhodobý průměr teploty vzduchu z archivu bavorské vrcholové stanice Grosser Arber (1437 m n. m., zdroj dat: wetteronline.de a wetterzentrale.de).

   

  Klimatologická zima 2019/2020 byla jako celek na Šumavě velmi teplá, přičemž nejvyšší kladnou odchylku +3,7 °C oproti průměru minulých zim zaznamenaly vyšší polohy prostřednictvím stanice Horská Kvilda II. Mimořádně teplým měsícem byl potom únor, kdy na stejné stanici činila odchylka od průměru dokonce +4,7 °C, ve Vimperku +4,5 °C, u Řasnice +3,8 °C a nejnižší odchylka +2,9 °C oproti průměru byla v únoru na hřebenech Šumavy. Ve Vimperku se navíc žádný měsíc této zimy nedostal s průměrnou měsíční teplotou pod bod mrazu. Výjimečná byla i nad nulová průměrná teplota vzduchu v únoru na Horské Kvildě. Od podhůří do vyšších poloh byl nejchladnějším měsícem leden, naopak v těch nejvyšších polohách byl díky četným slunečným dnům leden měsícem nejteplejším (s odchylkou +3,5°C nad průměrem). Nezvykle velmi podobnou průměrnou teplotu celé zimy (-0,8 až -1,0 °C) měly zde hodnocené stanice všech poloh Šumavy, pouze podhůří reprezentované stanicí Vimperk zaznamenalo teplotní průměr výrazně nad nulou, a sice +1,9 °C (Tabulka 1).

  Tabulka 1. Průměrná měsíční teplota vzduchu za klimatologickou zimu 2019/20 a její jednotlivé měsíce, porovnání s 30letým průměrem (1986/87 až 2015/16).

   

  * uveden dlouhodobý průměr ze stanice Grosser Arber (1437 m, dle wetterzentrale.de)

   

  Ve svém teplotním průběhu se klimatologická zima vyznačovala častějšími výrazně teplými epizodami, zatímco delší chladnější se kromě prvního týdne v prosinci prakticky nevyskytovaly. Nejchladnějším dnem byl v průměru na Šumavě 29. prosinec, naopak nejteplejším 1. únor. Nejnižší průměrnou denní teplotu zaznamenala stanice Horská Kvilda II (1. února -11,3 °C), stejná stanice překvapivě zaznamenala i nejvyšší průměrnou denní teplotu +10,0 °C (Graf 1).

  Graf 1. Průměrné denní teploty vzduchu v průběhu klimatologické zimy 2019/20 a porovnání s dlouhodobým průměrem (zdroj: vlastní data a wetterzentrale.de)

   

  Na základě čtyř vybraných stanic v různých polohách Šumavy lze skončenou klimatologickou zimu hodnotit jako velmi teplou s průměrnou kladnou odchylkou +3,1 °C nad dlouhodobým průměrem. Zima 2019/20 se tímto zařadila mezi vůbec nejteplejší zimy za dobu měření, kdy na Horské Kvildě byla vůbec nejteplejší, ve Vimperku a u Řasnice byly teplejší jen zimy 2006/07 a 2015/16, na hřebenu Šumavy pak letošek nepředstihly jen zimy 1989/90 a 2013/14 (Graf 2). Uplynulá zima se z hlediska teploty nevyznamenala ani v případě minimálních teplot, jednalo se totiž o vůbec první zimu v novodobé historii, kdy ani na nejmrazivějších lokalitách nebyla zaznamenána teplota vzduchu -20 °C a nižší. Na druhou stranu o co méně bylo mrazu a sněhu, o to naopak více Slunce (Foto 5 a 6).

   

                   

  Foto 5. Leden 2020 na Horské Kvildě (SUMAVA.EU)                                          Foto 6. Leden 2020 na hřebenu Šumavy (SUMAVA.EU)

   

   

   

  Graf 2. Průměrná teplota vzduchu v zimním období (prosinec - únor) za posledních 34 let v různých polohách Šumavy (zdroj: vlastní data a wetterzentrale.de)

   

   

  (jp, av)

   

   

   

  Sdílet