Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání
 • Vimperk - Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2018

  Vimperk - Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2018   

   

   

  Vimperk a Šumava v proměnách, náladách, detailech a občas i překvapeních ... tím vším je fotokronika Jana Tláskala  http://obec.sumava.eu/index.php/sumava/131-fotografove/3563-jan-tlaskal    

   

   

  18. července:

  Zítřek ukáže, zda dnešní noc byla předzvěstí okamžité změny počasí, či jí po vzoru pranostik našich předků ponechá třídenní lhůtu.  

   

  17. července:

  Jistě by byla škoda nepokračovat v prázdninové romantice dávných dob, a to tím spíše, že dnešní zastavení opět nabízí vazby k Šumavě. Nacházíme se v chráněném území zvaném Přírodní park Novohradské hory, kam jsme mimochodem společně zavítali již 13. září před třemi lety - viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/8679 - a připomněli si tu nepřehlédnutelné příbuzenství s naším krásným pohraničním pohořím. Dnes se ovšem nevydáme na Kraví horu (třebaže bychom z ní za aktuálního počasí nesporně spatřili Boubín mnohem zřetelněji nežli tehdy), nýbrž zůstaneme naopak v údolí, a to jednom z nemalebnějších. V turistických průvodcích či mapách je najdeme pod patrně nejsilněji zažitým názvem "Terčino údolí", z nějž však, vezmeme-li v úvahu, že zmíněná lokalita byla pojmenována po hraběnce Terezii Buquoyové, příliš čpí nevkusná lidová familiárnost. Příhodnější by jistě byl další z používaných názvů, totiž "Tereziino údolí", případně zcela neutrální původní - "Krásné údolí". Ten nás již navrací do druhé poloviny 18. století, v němž tehdejší majitel zdejšího panství, hrabě Jan Nepomuk Buquoy, dal z popudu své již zde jmenované manželky budovat podél řeky Stropnice romantický park. 

  Podobně jako před třemi dny na Andělské Hoře nacházíme i tady další, pravda, vzdálenější vazbu k Šumavě, a to opět po šlechtické linii. Roku 1794 navštívila park čerstvě provdaná dvacetiletá kněžna Paulina ze Schwarzenbergu - krom dalších z celkem devíti narozených dětí matka knížete Jana Adolfa II. ze Schwarzenbergu (ano, přesně toho, za jehož držení Šumavy byl na základě podnětu lesmistra Josefa Johna založen Boubínský prales) či příštího kardinála Bedřicha ze Schwarzenbergu (jehož památný výstup na Boubín připomíná přímo na vrcholu známý trojboký kámen).    S neskrývaným nadšením si zapsala do svého deníku: " ... Pak jsme projeli celý Vallon Chéri - park, který nechala zbudovat hraběnka Buquoyová v kouzelném údolí, kterým protéká malá říčka se dvěma vodopády. Park byl zbudován s vytříbeným vkusem a představivostí, je tam dům vystavěný s francouzskou elegancí a anglickým důvtipem - zkrátka a dobře jsem ještě neviděla nic tak kouzelného."

  I po více nežli dvou staletích lze jistě s paní kněžnou plně souhlasit, byť se tu od jejích dob zákonitě mnohé změnilo. Rousseauovská myšlenka návratu člověka k přírodě, v jejímž duchu byl celý park navržen a utvářen, tu dodnes vládne plnou silou. Ač se Paulina ze Schwarzenbergu ve svém deníku zmiňuje o dvou vodopádech, zrovna tento umělý, k němuž zhruba po dvou kilometrech dojdeme vycházkovým okruhem, vidět ještě nemohla. Byl totiž vytvořen sedm let po její tragické smrti (v nedožitých šestatřiceti letech zahynula roku 1810 v Paříži při požáru na plese pořádaném rakouským velvyslanectvím na počest druhého sňatku Napoleona I. Bonaparta - s arcivévodkyní Marií Luisou Habsbursko-Lotrinskou, dcerou rakouského císaře Františka I.).  

  Z téměř dvacetimetrové výšky se tu od roku 1817 mocný proud vody, přiváděné uměle vybudovaným náhonem, řítí po skále do říčky Stropnice, podle níž dostal tento velmi působivý vodopád jméno Stropnický. 

  Citovaný deníkový záznam vyzdvihuje též dům, který kněžnu Paulinu bezesporu silně zaujal. Dnes z něj bohužel zůstaly jen ruiny, z nichž nicméně hned na prvním dnešním snímku můžeme stále vyčíst klasicistní charakter. Nazýval se "Modrý dům" - podle netradiční barvy nátěru šindelové střechy - a sloužil jako letní sídlo hraběnky Terezie Buquoyové, která si jej k tomu účelu nechala přestavět z prapůvodního hudebního salonu. V roce 1936 však ničivá povodeň strhla jeho severozápadní křídlo (historie nám praví, že tomuto živlu nejednou vzdoroval i v průběhu předchozích staletí) a od těch dob již jen chátral až do dnešní vpravdě mysteriózní podoby.   

  Co se pak hudby, která měla v těchto zdech prvotní domovské právo, týče, zní tu co ozvěna dávných příběhů dodnes ... i když jen v korunách stromů a říčních vlnách.  

   

  16. července:

  Všehovšudy jedenáct dní zbývá Měsíci, aby dorostl do fáze úplňku, tentokrát ovšem doprovázeného úplným zatměním. 

   

  15. července:

  Polovina července se nese ve znamení častých přeháněk ... 

  ... a občasných bouřek - naší lokalitě vesměs vzdálených. 

  Večerní cesta na Boubín nicméně probíhala za příjemného vyjasnění, v němž sluníčko dostalo i příležitost k vytvoření pravého parhelia. 

  Samotné pohledy z věže by ovšem mohly vzbouzet obavy, ... 

  ... že zítřek opět vše nasměruje k dalším dešťům. 

  Ty sice s nemalou pravděpodobností skutečně nebudou scházet, ale neměly by v rámci dne dosáhnout převažující míry. 

  V příznivém světle by se pak měl ukázat též teplotní vývoj - přinejmenším dnešního večera takovým byl. 

   

  14. července:

  K času prázdnin a dovolených mimo jiné patří také romantika dávných časů, jíž se lze oddávat třeba prostřednictvím návštěv starých hradů.  

  K tomuto, ač Šumavě značně vzdálenému, dohlédneme bezmála stopadesátikilometrovou vzdušnou čarou z Boubína, kdykoli nám z něj viditelnost umožní spatřit ještě vzdálenější známé krušnohorské obrysy (zatím naposledy se tak stalo přesně před týdnem - tedy 7. července). Nachází se totiž na pomezí Slavkovského lesa a Doupovských hor, pouhých sedm kilometrů od Karlových Varů, a jmenuje se Andělská Hora. 

  K daleké Šumavě odtud sice vinou bohaté oblačnosti momentálně vidět není, ale přesto tu vystopujeme jednu vzájemnou vazbu, jež nikterak nezávisí na proměnlivých atmosférických podmínkách. Za třicetileté války totiž Andělskou Horu koupil pan Heřman Černín z Chudenic, švagr pana Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic, kterého jsme si ve fotokronice připomněli v souvislosti s jeho rodným hradem Klenovou 1. června 2014 - http://vimperk.eu/index.php/5384. Oba jmenovaní pánové spolu podnikli památnou dobrodružnou cestu do Svaté země, avšak následující vypjatá doba českého stavovského povstání je nakonec postavila proti sobě. Krutou ironií osudu tak pan Černín co stoupenec vítězného katolického tábora přihlížel roku 1621 na pražském Staroměstském náměstí popravě pana Haranta, náležejícího k poraženým protestantům.  

  Opusťme však dávnou krvavou historii ve prospěch novodobé, ...

  ... v níž jistě není bez zajímavosti, že ve zdejších zříceninách se před čtyřiceti lety, tedy roku 1978, natáčel známý filmový muzikál Balada pro banditu.  

  A tak si na rozloučenou s romantickými ruinami můžeme zanotovat třeba zrovna ono příhodné: "Bylo tu, není tu, ..."

   

  13. července:

  Pro toho, kdo se rozhodne na Šumavě vypravit za dary lesa, ...

  ... by pátek třináctého (a nejen on) rozhodně neměl být nešťastným. 

   

  12. července:

  Včerejší otázka je zodpovězena. Zapršelo, ba mírně se ochladilo. Však ani Boubín se tentokrát neprezentoval bůhvíjak optimistickou náladou, ...

  ... spíše měl nad hlavou převážně zachmuřeno. 

  Člověk se tím však nesmí dát zmást, ... 

  ... neboť vše, tedy i počasí přece podléhá změnám. 

  Zítra bude opět slunečno a tepleji.

   

  11. července:

  Zaprší ??? 

   

  10. července:

  Občas je zajímavé pozorovat, jakých změn dozná ráz pošumavské krajiny, sotva se člověk vzdálí třeba jen do západních Čech - zde konkrétně na Klatovsko. 

   

  9. července:

  Na novodobou architekturu můžeme mít spousty nejrozmanitějších, možná jednotných, možná vzájemně polemických názorů, ...

  ... ale pranic jimi nezměníme na tom, že už neodmyslitelně (ač bychom si ji s nemalou pravděpodobností naopak přinejmenším ze šumavské krajiny rádi odmysleli) patří k našim dějinám. 

   

  8. července:

  Čas milosrdně zahlazuje stopy našeho konání - nedávno upravená severozápadní hranice středověkého Vimperka ...

  ... získala zásluhou bohatě se množící všudypřítomné zeleně na přirozenosti, výrazně zde posilující kouzlo dávné historie. 

   

  7. července:

  Na sklonku dne, v němž teploty šplhaly bezmála k třicetistupňové hranici, ... 

  ... nabídl Boubín pochopitelně zcela jiné pohledy do širého kraje nežli včera. 

  Opět jim dominovala skvostná dohlednost s mimořádnou brilancí, o krůček snad ještě překonávající už tak dosti špičkový stav z posledního června (viz http://vimperk.eu/index.php/vimperk/14025). 

  Také na tomto poli je oproti včerejšku zákonitě znát pozitivní rozdíl, ba i do třetice severní vítr se vydal cestou zmírnění - 6,2 m/s (22,3 km/h).

  Věrní čtenáři pak již určitě sami bezpečně vědí, ... 

  ... k jakým vzdáleným lokalitám prostřednictvím snímků právě hledí. 

  A tak mohou poslední dva přinést jen srovnání světelných a barevných proměn, ... 

  ... jak se tu vyvíjely před setměním první červencové soboty. 

   

  6. července:

  Dnešní sváteční den z valné většiny vydatně propršel a teprve s podvečerem vpustil na scénu také sluníčko, ... 

  ... které náležitě zkrášlilo přirozené následky bohaté vláhy. Nejen boubínské lesy mocně vydechovaly celá oblaka bělostných  par, ... 

  ... v nichž se do té míry dařilo známému Tyndallovu efektu, ... 

  ... až chvílemi vznikal v principu vlastně zcela absurdní dojem, ... 

  ... že zásluhou vody cesta vzhůru stojí v jednom ohni. 

  V rámci objektivity nelze opomenout ani průběžné chvilkové náznaky bouřek, jež však můžeme přinejmenším pro oblast Vímperska a Boubína s klidným svědomím označit za zcela zanedbatelné. Čerstvé vodní příděly naproti tomu odvedly poctivé dílo, projevující se mimo jiné též výrazným oživením barev, z nichž po celou cestu nejvíce padaly do oka nejrozmanitější pestré odstíny zeleně. 

  Ty ovšem na věži zákonitě vystřídaly jiné, měkčí barevné tóny, ... 

  ... stále v režii sluníčka, ... 

  ... chystajícího se vbrzku rozloučit. 

   

   

  Teploměr hovoří sám, takže zbývá jako vždy doplnit informaci o větrném dění. To se opět činilo ze severního směru a na rozdíl od klesající teploty přidalo na síle - 7,2 m/s (25,9 km/h). 

   

   

   

  Závěr dne se pak jistě obejde bez dalších slov ... 

   

  5. července:

  Jako již tolikrát, i dnes se zprvu nevinně vyhlížející obláčky nad Šumavou promění v bouřková mračna ...

   

  4. července:

  Po krátkém, ale intenzivním lijáku, který před osmnáctou hodinou zasáhl jihozápadní úbočí Boubína (zatímco ve Vimperku v tomtéž čase jen lehounce v řádu minut zamrholilo), zavládlo nad večerní krajinou velkolepé barevné divadlo. 

  Za hranicemi - jmenovitě v Rakousku i Německu, ba i nad severovýchodní částí vnitrozemí též chvilkově lehce zabouřilo, ... 

  ... ale celkově bylo zřejmé, že vše směřuje k finálnímu posvátnému klidu. 

  Ještě ve 21:44 se dala na věži naměřit velmi příjemná teplota, jejíž účinek pak více vynikl s postupným zklidňováním severního větru, který jinak v plné síle dosahoval hodnoty 5,6 m/s (20,2 km/h) a v každém případě znamenal vítané osvěžení. 

  V tomtéž čase byla téměř nad Vimperkem stále k vidění tzv. virga - tedy rozpouštějící se srážkové pruhy. Podstatou zmíněného jevu je skutečnost, že srážky sice opustí mrak, avšak nedopadnou na zem v podobě deště, nýbrž ještě ve vzduchu se vypaří do plynné podoby. Protože při tom spotřebují poměrně vysoké množství atmosférického tepla, ochlazují okolní vzduch, a stávají se tak příčinou silnějšího větru. Jak ale bylo řečeno o snímek výše, v daných okamžicích už se celá situace naopak zklidňovala.  

   

  3. července:

  Již v půli minulého měsíce (přesně 15. června - http://vimperk.eu/index.php/vimperk/14025) jsme si připomínali novodobé obnovování starých šumavských tradic. Takto - v působivé keramické podobě - se s ním můžeme setkat cestou z Nové Hůrky k jezeru Laka.

   

  2. července:

  Aktuální míra zřetelnosti a prokreslenosti měsíčních kráterů nám může být svědectvím o mimořádné čistotě noční oblohy posledních dnů. 

   

  1. července:

  Šumavská obec Kvilda nabízí mnoho zajímavých pamětihodností, ... 

  ... přírodních krás ... 

  ... i upomínek na bohatou, pestrou ...

  ... a nejednou též velmi pohnutou historii, ... 

  ... nicméně v současnosti ke všemu výše řečenému přibývá další pádný důvod k návštěvě: unikátní výstava známého vynikajícího šumavského fotografa Martina Milforta, která právě dnes započala vernisáží a potrvá tu plné čtyři měsíce ... http://www.vimperk.eu/index.php/vimperk/102-zpravy/14007-fotky-vznikle-165-let-starou-technikou.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2018  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2018 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2018

    

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2017

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2017 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2017 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2016

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2016 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2016 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2015 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2015

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2015

   

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2014

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2014  

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2014 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2014

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2013

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2013

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2012

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - unor 2012 

  Fotokronika Jana Tláskala - leden 2012 

   

  Fotokronika Jana Tláskala - prosinec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - listopad 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - říjen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - září 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - srpen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červenec 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - červen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - květen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - duben 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - březen 2011 

  Fotokronika Jana Tláskala - únor 2011 

   

   

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #40 Pavla Hájková 2018-04-28 07:52
  Vážený pane Tláskale,
  děkuji za dokonalé fotografie a za povídání při výstupu na horu. Vaši energii a radost z Boubína odvážím do Volyně i do Liboce. Echo jsem také jednou zachytila v mlze v Polubném, ale zelené a modré odlesky Slunce, to je Váš jedinečný úlovek! Přeji Vám spousty dalších nečekaných šumavských zážitků a těším se na ně s Vámi.
  Pavla Hájková, zprostředkovate l banálních hypoték půjček a spoření u Wüstenrotu
  Citovat
   
   
  #39 Vladislav 2017-10-02 23:59
  Byli jsme tam v roce 1985, fantasie.
  Zoubci od Břeclavi
  Citovat
   
   
  #38 Cumbuch Mañana 2017-04-01 19:02
  Honzo jsi neúnavný ďábel, zase jsem koukal na tvůj březen, je to zas úžas co dokážeš navštívit, vidět, nafotit a zpracovat, zkrátka vybrat a udělat z toho tu nádheru. To by měla každý měsíc vycházet od tebe obrazová kniha. Další energii do tvého neúnavného těla a dobré světlo ti přeje
  Cumbuch Mañana.
  Citovat
   
   
  #37 Cumbuch Mañana 2017-02-19 18:15
  Honzo, tak jsem koukal na tvůj leden a zase jsem koukal. Jsi vytrvalý kouzelník, je to úžasné, zeména ty proměny Alp. Dobré světlo a Utz a wach. Cumbuch
  Citovat
   
   
  #36 jiří sedlecký 2017-01-04 19:51
  Dobrý den. Vážený pane Tláskale. Pořizujete krásné fotografie Šumavy, Alp
  a celé oblasti v dohlednosti z Boubína.
  Vaše fotografie jsou nádherné. Ukazují
  jak krásu krajiny tak i jedinečnost fotografování. Zachycení okamžiku místa
  fotoaparátem je neopakovatelné. Přeji v novém roce štěstí, zdraví a spoustu krásných fotografií, které potěší oči i
  duši magickým obrazem :lol: . S úctou Jiří Sedlecký
  Citovat
   
   
  #35 Cumbuch Mañana 2016-12-12 17:15
  Honzo, prošel jsem si zas ty tvoje krásné obrázky a pokochal se místy, kam se po té mé mrtvici už nepodívám. Je to neskutečná nádhera právě tak jako tvoje úsilí a výdrž, díky kterým se my ostatní můžeme tou nádherou kochat. Doufám, že se výstava ve Vimperku podařila a omlouvám se, že jsem se nemohl zúčastnit. Hodně sil a dobré světlo. Utz a wach, Cumbuch.
  Citovat
   
   
  #34 J. Tláskal 2016-07-05 11:37
  Děkuji za poklonu a z ryze praktického hlediska dodávám, že zmiňované fotografie by mohly, jste-li náležitě pojištěn pro případ takovýchto škod, posloužit též jako důkazní materiál pro jednání s pojišťovnou, která za těchto situací zpravidla v prvé řadě prověřuje, zda vůbec byla bouřka, resp. zda zasáhla předmětnou lokalitu :-) .
  Citovat
   
   
  #33 Miro 2016-07-02 10:32
  Je obdivuhodné,že ve stejný okamžik 2. června okolo poledního času někdo vyfotí přírobní blesk,který mi zničil PC /el.indukcí po svodu připojení k internetu/.Podl e doslechu,nebyl jsem sám,kdo měl podobné problémy.Všichn i okolo 150 metrů od úderu blesku.Podle fotografií zásah několika blesků do jednoho místa !! Velká poklona lovci beze zbraní. ;-)
  Citovat
   
   
  #32 Jan & Mg .Konzalovi 2016-02-21 18:56
  Děkujeme za procházku letošní zimní kronikou! To není kronika, to je galerie jedné z nejpůvabnějších částí šumavského kraje.Nebudete mít možnost některé záběry vydat jako pohlednice nebo není možnost některé fotografie koupit jako obrázky? Rádi bychom je poslali ještě dalším milovníkům obou stran Šumavy. Děkujeme za reply.J. a M.
  Citovat
   
   
  #31 J. Tláskal 2016-01-26 19:40
  Dobrý den i Vám, pane Červený, a současně velký dík nejen jménem mým, nýbrž jistě i všech dalších návštěvníků rozhledny za perfektně zprovozněné schody. V sobotu jsem byl velmi překvapen a současně jsem přemýšlel, kdo si tam dal tak poctivou a pečlivou práci. Děkuji rovněž za potěšující slova ohledně fotografií, v jejichž pořizování budu určitě rád pokračovat, dokud budou síly sloužit :-)
  Citovat